Ciśnienie i temperatura

W kotłach wytwarzających parę nasyconą zachodzi fizyczny związek między temperaturą i ciśnieniem. Na wykresie można go przedstawić graficznie przy pomocy tzw. linii wrzenia.

Linia wrzenia czystej wody na wykresie zależności temperatury wrzenia od ciśnienia (zakres < 40 bar)

Linia wrzenia czystej wody na wykresie zależności temperatury wrzenia od ciśnienia (zakres < 40 bar)

To oznacza, że zmierzonemu ciśnieniu w kotle wytwarzającym parę nasyconą odpowiada określona temperatura. Ta zależność ma istotne znaczenie dla ogrzewania, ponieważ temperatura pozostaje stała, dopóki para całkowicie się nie skropli (np. w wymienniku ciepła). Dopiero kiedy nie ma więcej pary, następuje oziębienie obecnej już tylko wody. Tą zależność wykorzystuje się też do sterowania kotłowniami parowymi. Poprzez prosty i przede wszystkim bardzo szybki i precyzyjny pomiar ciśnienia można od razu dokładnie określić też temperaturę.