Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej

W obszarze komercyjnym i przemysłowym korzystanie z urządzeń wytwarzających jednocześnie energię elektryczną i cieplną może być opłacalną alternatywą dla wytwarzania ciepła czysto do celów technologicznych czy grzewczych.

Turbina gazowa lub moduł kogeneracyjny wytwarza energię mechaniczną (moc), która jest przekształcana przez generator na prąd elektryczny. Gorące spaliny z tego procesu, których temperatura wynosi zazwyczaj 300 – 600 °C, są wykorzystywane dalej przez kocioł odzysknicowy lub 4-ciągowy do wytwarzania pary lub gorącej wody (ciepła).

Kocioł 4-ciągowy to konwencjonalnie opalany wodny lub parowy kocioł 3-ciągowy wyposażony w dodatkowy, czwarty ciąg płomieniówek wykorzystujący ciepło odpadowe.

Produkty: Kocioł 4-ciągowy z palnikiem

Stosując nasz wariant konstrukcyjny z własnym opalaniem zwykle można zrezygnować z dodatkowego kotła służącego do pokrycia zapotrzebowań szczytowych, koniecznego w przypadku korzystania z kotła odzysknicowego bez dodatkowego palnika. Dzięki temu znacząco zmniejszają się wydatki na inwestycję i koszty instalacji. Taki kocioł zajmuje również o wiele mniej miejsca. Energia cieplna pozyskana ze spalin wylotowych sięga do 15 % całkowitej mocy cieplnej kotła. Często to rozwiązanie jest optymalnym sposobem pokrycia podstawowego zapotrzebowania na ciepło.

Produkty: Kocioł odzyskowy UNIVERSAL HRSB


Jeśli jednak podstawowe zapotrzebowanie na ciepło jest zdecydowanie większe, lepszą alternatywą może być zainstalowanie kotła służącego do pokrycia zapotrzebowań szczytowych w połączeniu z kotłem czysto odzysknicowym. Zawsze jednak zaleca się tak dobrać moc agregatu będącego źródłem ciepła odpadowego (turbiny gazowej/ modułu kogeneracyjnego), aby energia cieplna pozyskiwana z opuszczającego go strumienia spalin nie przekraczała podstawowego obciążenia odbiorników ciepła. Wytwarzanie prądu będzie wówczas przebiegać stale w ekonomicznie optymalnym punkcie pracy bez straty ciepła ze spalinami bezużytecznie odprowadzanymi do atmosfery.

Kocioł odzysknicowy HRSB marki Bosch

Kocioł odzysknicowy HRSB marki Bosch

Przykład hydraulicznego włączenia modułu kogeneracyjnego w proces wytwarzania pary do celów technologicznych przez kocioł
parowy płomienicowo-płomieniówkowy z własnym opalanieml

Moduł przygotowania wody WSM-V

     

Kocioł parowy z 4 ciągiem płomieniówek

     

Woda do chłodzenia silnika

Spalinowy wymiennik ciepła

 

Podgrzewacz powietrza do spalania

 

Komin

Ekonomizer

 

Moduł kogeneracyjny

     

Wykorzystanie energii słonecznej

W kotłowniach parowych zużywających duże ilości wody uzupełniającej warto zastosować kombinację z kolektorami słonecznymi. Uzdatniona woda uzupełniająca może zostać wstępnie podgrzana energią słoneczną. W kotłe zostaje do niej doprowadzona dodatkowa energia aby wytworzyć parę suchą nasyconą.

W sprzyjających warunkach brzegowych stosując taką kombinację systemów można zapewnić ekonomiczne i przyjazne środowisku dostarczanie energii.

Przykład hydraulicznego włączenia systemu solarnego w proces wytwarzania pary do celów technologicznych (ilustracja przedstawia
instalację w dużym uproszczeniu))

Przykład hydraulicznego włączenia systemu solarnego w proces wytwarzania pary do celów technologicznych (ilustracja przedstawia instalację w dużym uproszczeniu))

Urządzenie do odwróconej osmozy

     

Kondensacyjny wymiennik ciepła ECO

     

Komin

Akumulator ciepła

 

Chłodnica oparów VC

 

Kocioł parowy UL-S

Kolektory słoneczne

 

Moduł przygotowania wody WSM-V

 

Odbiornik ciepła

Wymiennik ciepła

 

Ekonomizer ECO

 

Woda świeża