Hałas

 
Berechnung

Dodawanie poziomów ciśnienia akustycznego

Obliczanie całkowitego poziomu dźwięku


Ważenie częstotliwościowe i poziom ciśnienia akustycznego

Częstotliwość [Hz]

31,5

63

125

250

500

1 000

2 000

4 000

8 000

16 000

dB(A)

–39,4

–26,2

–16,1

–8,6

–3,2

0

1,2

1

–1,1

–6,6

dB(C)

–3

–0,8

–0,2

0

0

0

–0,2

–0,8

–3

–8,5

dB

120,5

dB(A)

69,8

86,5

102,1

103,6

97,4

97,3

84,3

68,7

62,6

53,4

107,1

dB(C)

106,2

111,9

118

112,2

100,6

97,3

82,9

66,9

60,7

51,5

120,0