Tlak a teplota

U kotlů se sytou párou existuje fyzikální souvislost mezi teplotou a tlakem. To se graficky znázorňuje za pomoci takzvané křivky bodů varu.

Křivka varu čisté vody v grafu tlaku a teploty (rozsah < 40 bar)

Křivka varu čisté vody v grafu tlaku a teploty (rozsah < 40 bar)

To znamená, že k naměřenému tlaku je v zařízení na sytou páru vždy známa také teplota. Tato korelace je na jedné straně velmi důležitá pro vytápění/ ohřev, neboť teplota zůstává konstantní, dokud není pára zcela zkondenzovaná (např. v tepelném výměníku.) Teprve když již není k dispozici žádná pára, dochází ke zchlazení vody, která je již pak výhradně k dispozici. Tato souvislost se používá i k regulaci parních zařízení. S jednoduše a především velmi rychle a velmi přesně měřitelným tlakem může proto být i přesně určena teplota.