Ocena kosztów eksploatacji

Dla utrzymania kosztów eksploatacji instalacji kotłowej na jak najniższym poziomie istotne znaczenie ma uzyskana rzeczywista całoroczna sprawność kotła. Do kosztów eksploatacji należy dodać jeszcze koszty zużycia energii elektrycznej do zasilania wentylatorów i pomp, koszty odprowadzania ścieków i doprowadzenia wody i wreszcie wydatki na obsługę, konserwację i wymagane inspekcje/badania kotła.

Kompleksowa ocena kosztów eksploatacji powinna obejmować:

  • bilans materiałowo-energetyczny kotła,
  • bilans materiałowo-energetyczny kompletnej kotłowni parowej włącznie z przygotowaniem wody, wszystkimi rurociągami, wszystkimi odbiornikami i systemem kondensatu,
  • wpływ czynników warunkowanych eksploatacją i konserwacją na instalację,
  • możliwości optymalizacji poprzez łączenie z innymi technologiami wytwarzania energii, np. jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła czy wykorzystanie energii słonecznej.
Czynniki mające wpływ na koszty eksploatacji kotłowni parowej Czynniki mające wpływ na koszty eksploatacji kotłowni parowej