Ekonomizer

Ekonomizery, inaczej wymienniki ciepła spalin, stały się już standardowym elementem wyposażenia kotłowni parowej. Mogą być stosowane w niemal każdej instalacji kotłowej.

Koszt inwestycji w ekonomizer zabudowany na kotle może sięgać 7 – 15 % ceny kotła. Z drugiej jednak strony, ekonomizer może zwiększyć sprawność instalacji nawet o 7 % i zazwyczaj koszt jego zakupu amortyzuje się już po kilku miesiącach eksploatacji.

Informacje o Temperatura spalin i strata kominowa

Spaliny wylotowe z kotła parowego mają temperaturę 200 – 280 °C. Ten potencjał wykorzystują wysoce wydajne ekonomizery do suchego odzysku ciepła ze spalin. Ciepło odebrane spalinom najczęściej służy do podgrzewania wody zasilającej, zwiększając tym samym sprawność kotła.

Dalsze zwiększenie sprawności przynoszą ekonomizery kondensacyjne, systemy wstępnego podgrzewu powietrza do spalania czy chłodnice wody zasilającej.

Informacje o Ekonomizer kondensacyjny

Informacje o Podgrzewacz powietrza

Informacje o Chłodnica wody zasilającej

Ekonomizery występują w różnych wariantach konstrukcyjnych, co umożliwia optymalizację ich doboru dla indywidualnych potrzeb każdego zakładu.

Ekonomizer zintegrowany

Szczególne korzyści dla nowobudowanych instalacji kotłowych oferuje ekonomizer zabudowany bezpośrednio w kotle i całkowicie z nim zintegrowany. Dostępny w różnych wielkościach, specjalnie skonstruowany wymiennik ciepła z wysoce wydajnych rur żebrowanych stanowi składową część kotła. Ekonomizer jest zintegrowany na komorze zbiorczej spalin, zaizolowany i połączony bezpośrednio z przestrzenią wodną kotła. Zintegrowane ekonomizery są oferowane dla typoszeregu kotłów CSB, U-MB, UL-S, ZFR i HRSB.

Zintegrowany ekonomizer prezentuje szereg zalet w porównaniu z tradycyjnym kotłem z oddzielnym ekonomizerem.

Ekonomizer zintegrowany z kotłem UL-S

Ekonomizer zintegrowany z kotłem UL-S

Ekonomizer zintegrowany z kotłem UL-S

Korzyści:

  • Wysoce wydajny system rur spiralnie żebrowanych przystosowany do pracy na gazie i oleju lekkim
  • Ekonomizer zabudowany bezpośrednio na komorze zbiorczej spalin kotła
  • Przyrost sprawności do 7 punktów procentowych
  • Kompletnie zmontowany, gotowy do podłączenia z kompletnym orurowaniem, sprawdzony ciśnieniowo i zaizolowany cieplnie
  • Niewielkie gabaryty
  • Niepotrzebny dodatkowy fundament
  • Nie wymaga montażu na miejscu
Ekonomizer nieodcinany, nieregulowany (z lewej) i ekonomizer nieodcinany, regulowany od strony wody (z prawej)

Ekonomizer nieodcinany, nieregulowany (z lewej) i ekonomizer nieodcinany, regulowany od strony wody (z prawej)

TI

Wskaźnik temperatury

     

TIC

Regulator temperatury

     

M

Silnik

W wariancie nieregulowanym spaliny zawsze przepływają całkowicie przez rury wymiennika ciepła, aby na każdym obciążeniu był uzyskany maksymalny odzysk energii ze spalin. Ten wariant nie tylko ma najwyższą sprawność, ale jest też najtańszy i dlatego najchętniej stosowany.

Aby uniknąć zbyt dużego obniżenia temperatury spalin za ekonomizerem, gdy na przykład są wymagania co do minimalnej temperatury spalin w kominie murowanym, stosuje się wariant z regulacją od strony wody. W ekonomizerze tego typu część lub całość strumienia wody zasilającej jest kierowana z pominięciem ekonomizera, dopóki temperatura spalin za ekonomizerem nie osiągnie nastawionej wartości.

Ekonomizer wolnostojący

Ekonomizery wolnostojące mogą być ustawiane oddzielnie od kotła i z tego względu są głównie brane pod uwagę przy modernizacjach starszych kotłowni. Poza tym są stosowane również w sytuacjach, gdy jest wymagana czasowa praca ekonomizera z obejściem spalin, co ma miejsce w przypadku palników dwupaliwowych, gdy jedno z paliw jest mocno zasiarczone (np. olej ciężki).

W dolnej części ekonomizera są wprowadzane spaliny, które przepływają przez wymiennik ciepła umieszczony w górnej części i w ten sposób jest z nich odzyskiwane ciepło. Obejście spalin wraz z klapą spalin z napędem silnikowym, orurowanie przyłączy i armatury są kompletnie zmontowane i wraz z izolacją cieplną wchodzą w zakres dostawy. Ekonomizer wolnostojący, wyposażony w specjalną rurę podwójnie żebrowaną ułatwiającą czyszczenie powierzchni wymiany ciepła jest także przystosowany do pracy na oleju ciężkim i innych paliwach o większej tendencji do zanieczyszczania.

Ekonomizer wolnostojący może być stosowany ze wszystkimi kotłami z typoszeregu U-MB, UL-S, ZFR, HRSB, a także kotłami innych producentów.

Ekonomizer wolnostojący w połączeniu z palnikiem dwupaliwowym (gaz/olej ciężki) Ekonomizer wolnostojący w połączeniu z palnikiem dwupaliwowym (gaz/olej ciężki)