Błędy w projektowaniu często zdarzają się z powodu niedostatecznej wiedzy o późniejszym użytkowaniu lub wskutek tego, że zasadnicze potrzeby instalacji kotłowej nie zostały odpowiednio uwzględnione. Najlepszym rozwiązaniem jest staranna weryfikacja wszystkich zebranych informacji wspólnie ze wszystkimi stronami biorącymi udział w projekcie. Zwłaszcza w sytuacji, gdy projekt jest realizowany w dłuższym okresie czasu mogą pojawić się spore różnice w stosunku do pierwotnych założeń.

Zapotrzebowanie na parę

Przewymiarowanie kotła

Przewymiarowanie kotła nie stwarza co prawda problemu dla samego działania kotłowni parowej, ale za to powoduje niepotrzebne dodatkowe koszty eksploatacji, a częste włączenia i wyłączenia palnika stanowią duże termiczne obciążenie płomienicy skutkujące szybszym jej zużyciem.

Przewymiarowanie powszechnie spotyka się tam, gdzie projektanci zakładają zbyt wiele niepotrzebnych rezerw w instalacji. Użytkownik przewiduje dalszą rozbudowę swojej kotłowni, więc projektant na wszelki wypadek sporo zawyża moc kotła, a do tego przecież wiele komponentów posiada już własne rezerwy zaprojektowane przez ich producentów.

Problemy:

 • dodatkowe nieuzasadnione koszty eksploatacji
 • szybsze zużycie podzespołów wskutek częstych włączeń i wyłączeń palnika

Przyczyna:

 • moc zainstalowanego kotła jest większa niż rzeczywiste zapotrzebowanie na parę

Środki zaradcze:

 • staranne ustalenie faktycznego zapotrzebowania na parę
 • zaprojektowanie instalacji na najmniejsze możliwe niskie obciążenie
 • opracowanie koncepcji użytkowania kotła na niskim obciążeniu
 • zainstalowanie palnika o mniejszej mocy

Informacje o Maksymalne zapotrzebowanie na parę

Niedowymiarowanie kotła

Niedowymiarowanie kotła pociąga za sobą spore problemy w eksploatacji. Ciśnienie pary w kotle pozbawionym odpowiednich funkcji zabezpieczających spada daleko poniżej normalnego średniego ciśnienia roboczego kotła. Para porywa coraz więcej wody kotłowej i pojawiają się zakłócenia spowodowane ogromnymi fluktuacjami poziomu wody w kotle.

Problemy:

 • spadek ciśnienia pary
 • wzrost wilgotności pary
 • niemożność osiągnięcia mocy grzewczej

Przyczyna:

 • moc zainstalowanego kotła jest mniejsza niż rzeczywiste zapotrzebowanie na parę

Środki zaradcze:

 • staranne ustalenie faktycznego zapotrzebowania na parę
 • uwzględnienie dużych skoków obciążenia
 • planowanie zastosowania sterowania kaskadowego

Zasilanie paliwem

W przypadku palników opalanych gazem należy zwrócić szczególną uwagę na ciśnienie gazu na dopływie do palnika przy pełnym obciążeniu kotła. Jeżeli ciśnienie gazu jest za niskie, wystąpią zakłócenia w pracy paleniska. Niekiedy projektant podaje dostawcy gazu ciśnienie gazu wymagane już bezpośrednio na module regulacji gazu nie zważając na występujące opory w przewodzie gazowym w drodze od stacji redukcyjno- -pomiarowej do modułu. Należy też zwrócić uwagę na to, aby zachować wystarczającą różnicę między ciśnieniem gazu wymaganym dla pracy kotła i ciśnieniem gazu ustawionym na ograniczników ciśnienia bezpieczeństwa, aby te ostatnie nie zadziałały z chwilą zamknięcia podwójnych elektrozaworów paleniska.

Problemy:

 • kocioł nie osiąga pełnej mocy
 • częste usterki palnika

Przyczyna:

 • za niskie ciśnienie gazu na dopływie do modułu regulacji gazu
 • silne wahania ciśnienia gazu
 • zabrudzenie filtra gazu

Środki zaradcze:

 • prawidłowe zaprojektowanie przewodu gazowego
 • czyszczenie filtra gazu
 • uwzględnienie wszystkich oporów między stacją redukcyjno-pomiarową gazu i modułem regulacji gazu przy maksymalnym obciążeniu kotła

Pomieszczenie kotłowni

Dla zapewnienia bezpiecznego spalania otwory nawiewne w pomieszczeniu kotłowni muszą mieć dostatecznie duże rozmiary i pozostawać odsłonięte przez cały czas pracy palnika. Brak dostatecznego dopływu świeżego powietrza do kotłowni, a więc i powietrza do spalania, może być przyczyną zarastania sadzą, a nawet gwałtownego zapłonu i w konsekwencji poważnego uszkodzenia kotła.

Jeżeli w pobliżu otworów nawiewnych znajdują się wrażliwe na mróz przewody, np. świeżej wody, należy zabezpieczyć je przed zamarzaniem zimą.

W pomieszczeniu kotłowni muszą także znajdować się otwory wywiewne, którymi będzie uchodzić ciepło gromadzące się pod sufitem kotłowni. Izolacje kotłów, przewodów i armatur są coraz lepsze i przenika przez nie coraz mniej ciepła. Jednak pomimo tego ciepło utrzymujące się w kotłowni musi być z niej odprowadzane. Zbyt wysoka temperatura w kotłowni może być przyczyną zakłóceń w działaniu elektronicznych urządzeń sterujących.

Problemy:

 • brak powietrza do spalania (powstaje tlenek węgla)
 • podciśnienie w kotłowni
 • nadmierny wzrost temperatury w kotłowni
 • ryzyko zamarzania przewodów przy otworach nawiewnych

Przyczyna:

 • za małe otwory nawiewne
 • otwory wywiewne
 • zabrudzenie filtra gazu

Środki zaradcze:

 • prawidłowe zaprojektowanie otworów nawiewnych i wywiewnych
 • zabezpieczenie przewodów przed zamarzaniem