Chłodnica wody zasilającej

W module chłodzenia wody zasilającej (FWM) zimna woda uzupełniająca jest ogrzewana w wymienniku ciepła z użyciem gorącej wody zasilającej. Wskutek oziębienia wody zasilającej powiększa się różnica temperatur między wodą i spalinami w ekonomizerze. Dzięki lepszemu przenoszeniu ciepła w ekonomizerze spada temperatura spalin na jego wylocie.

Sprawność spalania wzrasta nawet o 1,8 % lub o 3 % w przypadku kotłów z 4. ciągiem.

Regulacja temperatury wody zasilającej na wlocie do ekonomizera zapobiega kondensacji spalin chroniąc stalowy ekonomizer przed korozją.

Moduł chłodzenia wody zasilającej jest skutecznym i niezawodnym sposobem obniżenia kosztów zużycia energii.

Informacje o Chłodnica wody zasilającej

Konstrukcja

W skład modułu chłodnicy wody zasilającej wchodzą płytowy wymiennik ciepła, izolacja, zawory, łączniki rurowe i czujniki temperatury. Moduł jest zmontowany na ramie nośnej i gotowy do podłączenia. Wymiarowanie modułu i parametry regulacji są dobierane indywidualnie do warunków eksploatacji instalacji.

Chłodnica wody zasilającej w instalacji parowej

Chłodnica wody zasilającej w instalacji parowej

Chłodnica wody zasilającej

Ekonomizer

Kocioł parowy

Moduł przygotowania wody

Woda uzupełniająca

Zawór 3-drogowy