Gęstość

Gęstość pary nasyconej i wody w funkcji temperatury

Gęstość pary nasyconej i wody w funkcji temperatury

Woda wrząca

     

Para nasycona, logarytmicznie

     

Para nasycona

 

Odczytywanie wykresów logarytmicznych

 
Berechnung

Przeliczanie odcinków i wartości liczbowych

na przykładzie gęstości pary nasyconej

Z wartości na odcinek na wykresie

  

Jednostki w przykładzie 1):

Pierwszy punkt na skali logarytmicznej

     

P1

kg/m³

Drugi punkt na skali logarytmicznej

P2

kg/m³

Odcinek między oboma punktami

∆s1-2

mm

Szukany punkt

P

kg/m³

Odcinek między P1 i P

∆s

14,86

mm

Z odcinka na wykresie na wartość

Pierwszy punkt na skali logarytmicznej

P1

kg/m³

Drugi punkt na skali logarytmicznej

P2

kg/m³

Odcinek między oboma punktami

∆s1-2

mm

Szukany punkt

P

12,47

kg/m³

Odcinek między P1 i P

∆s

mm

1) Ten sposób przeliczania można stosować niezależne od jednostek dla wszystkich wykresów logarytmicznych