Stopnie ochrony obudowy IP

Zgodnie z EN 60529:2014-09

Pierwsza cyfra charakterystyczna

 

Ochrona przed wnikaniem obcych ciał stałych:

Ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych:

0

(bez ochrony)

(bez ochrony)

1

o średnicy 50 mm i większej

wierzchem dłoni

2

o średnicy 12,5 mm i większej

palcem

3

o średnicy 2,5 mm i większej

narzędziem

4

o średnicy 1,0 mm i większej

drutem

5

ochrona przed pyłem

drutem

6

ochrona pyłoszczelna

drutem

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy – pierwsza cyfra charakterystyczna

Druga cyfra charakterystyczna

 

0

(bez ochrony)

1

Ochrona przed padającymi kroplami wody

2

Ochrona przed padającymi kroplami wody przy wychyleniu obudowy o dowolny kąt do 15° od pionu

3

Ochrona przed natryskiwaniem wodą

4

Ochrona przed bryzgami wody

5

Ochrona przed strugą wody

6

Ochrona przed silną strugą wody

7

Ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie

8

Ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie

9

Ochrona przed zalaniem silną strugą wody pod ciśnieniem

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy – druga cyfra charakterystyczna