Podgrzewacz wody zasilającej

Podgrzewacz wody zasilającej stosuje się wówczas, gdy są używane paliwa zawierające siarkę w połączeniu z ekonomizerem. Aby uniknąć kondensacji kwasu siarkowego na rurach ekonomizera woda zasilająca jest ogrzewana po odgazowaniu do temperatury powyżej kwasowego punktu rosy. W zależności od zawartości siarki w paliwie jest wymagana temperatura 120 – 140 °C.

Informacje o Temperatura punktu rosy spalin

Podgrzewacz wody zasilającej jest wykonany jako ogrzewany parą wymiennik ciepła płaszczowo-rurowy, wyposażony w potrzebne regulatory, urządzenia bezpieczeństwa i wskaźniki.

Uproszczony schemat instalacji z podgrzewaczem wody zasilającej

Uproszczony schemat instalacji z podgrzewaczem wody zasilającej

Podgrzewacz wody zasilającej

Ekonomizer

Kocioł

Rozdzielacz pary

Zbiornik wody zasilającej