Konfigurator rozszerzony kotła

Czy znane Ci są szczegóły Twojego systemu kotłowego?


Korzystając z konfiguratora rozszerzonego możesz otrzymać szczegółową dokumentację, wartości techniczne i dane 3D dla Twojego konkretnego zamówienia. Jeśli któraś z kwestii wskazanych w naszych pytaniach wciąż jeszcze nie jest ostatecznie wyjaśniona możesz pozostawić odnośne pole puste. Im bardziej wyczerpujące są Twoje odpowiedzi, tym precyzyjniejsza może być opracowana przez nas wstępna propozycja projektu.


Peryferia kotła parowego mają decydujący wpływ na koszty zużycia energii, wody, urządzeń, preparatów do chemicznej korekcji wody oraz serwisowania.

Zapotrzebowanie na parę: przy wyborze wielkości kotła trzeba także wziąć pod uwagę energię zużywaną przez sam kocioł na podgrzewanie i odgazowanie wody zasilającej. Po zużyciu energii na własne potrzeby kocioł musi jeszcze oddać wymaganą ilość pary do sieci. Powszechnie spotyka się przewymiarowanie kotłów, co pociąga za sobą zbędne dodatkowe koszty eksploatacji. Niekiedy wystarczy wykorzystać akumulator pary, by zainstalować mniejszy (korzystniejszy cenowo) kocioł.


Opcjonalnie

Chwilowe szczyty zużycia, które mogą być pokryte przez akumulator pary?


Para: nie jest zawsze taka sama. W zależności od przeznaczenia musi posiadać określone właściwości chemiczne lub określoną suchość.

Charakterystyka pary:

Para ma styczność np. z żywnością?

Miejsce ustawienia i warunki pracy kotła: lokalne przepisy obowiązujące w kraju użytkowania kotła i warunki otoczenia w miejscu zainstalowania kotłowni mają znaczący wpływ na kocioł i procesy spalania. Czy znają Państwo szczegóły?
Mniejsze koszty inwestycji, wyższa efektywność i niezawodność to tylko niektóre z korzyści płynących ze starannego projektowania.

Spaliny:

Paliwo:

Gaz ziemny

  

Olej


Inne

  

Spalanie wielopaliwowe: dodatki do paliw głównych


Wykorzystanie ciepła odpadowego: ze spalin z modułów kogeneracyjnych, turbin gazowych, procesów technologicznych itd.


Odzyskane ciepło odpadowe może być wykorzystane na potrzeby własne kotłowni, przez co znacznie obniża się zużycie energii.

Odzysk ciepła odpadowego: duże ilości traconego ciepła można odzyskać. Z reguły ciepło jest oddawane przez gorące spaliny, ścieki i opary, a odbierane przez wodę zasilająca, wodę uzupełniająca, wodę technologiczna lub powietrze do spalania. Odzysk ciepła może być realizowany przez:


Obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej: często w starszych kotłach wentylatory palników i pompy pracują stale na najwyższych obrotach, również w fazach niskiego obciążenia kotła. Wentylatory i pompy z regulowana prędkością obrotowa mogą zużywać nawet do 75 % mniej energii elektrycznej.Jakość świeżej wody: jakość świeżej wody ma elementarne znaczenie dla raty odsalania kotła parowego. Zmniejszenie strumienia odsolin do minimum wymaganego ze względów technologicznych może przynieść znaczące obniżenie kosztów zużycia energii.

Preferowany sposób kontaktu

Proszę o odpowiedź*:Twoje dane

Tytuł:


Dołącz plik


Ochrona danych i zgoda na ich przetwarzanie