System zarządzania instalacją SCO

System Control SCO do sterowania systemem kotowym

System zarządzania instalacją SCO łączy w jednym ogólnym systemie zarządzania sterowanie kotłami parowymi/ wodnymi wysokotemperaturowymi oraz indywidualnymi modułami, otwierając wiele nowych możliwości. Komunikacja pomiędzy systemami sterowania poszczególnych kotłów BCO, innymi sterownikami a SCO odbywa się wydajną magistralą systemową. Rozbudowane okablowanie i separacja sygnałów nie są dzięki temu konieczne. Podłączenie do nadrzędnego systemu wizualizacji i centralnego sterowania procesami jest możliwe z wykorzystaniem rozmaitych protokołów komunikacji, jak np. Profibus, Modbus TCP/IP czy BACnet. Do podstawowych funkcji systemu można dodać usługę MEC Remote do zdalnego monitorowania instalacji.

Konstrukcja

Oparty o sterowniki programowalne system sterowania z kolorowym panelem dotykowym TFT.

Szeroko rozbudowany system zarządzania instalacją SCO – przykładowy wyświetlacz

Szeroko rozbudowany system zarządzania instalacją SCO – przykładowy wyświetlacz

Zakres wyposażenia

 • Sterowanie kaskadą kotłów
 • Integracja z systemem analizy wody
 • Integracja z systemami odgazowania
 • Integracja z systemami zwrotu kondensatu
 • Integracja z systemami monitoringu substancji obcych
 • Integracja z systemami zasilania olejem
 • Szeroki zakres sterowania ciśnieniem i temperaturą
 • Sterowanie pompami rezerwowymi z automatycznym przełączaniem dla kilku kotłów

Korzyści

 • Łatwość połączenia z nadrzędnymi systemami kontroli i wizualizacji
 • Zintegrowane funkcje monitoringu i ochrony przed niewłaściwą obsługą
 • Obszerna archiwizacji parametrów procesowych i sygnałów roboczych
 • Możliwość korzystania z usługi zdalnego wsparcia technicznego MEC Remote: bezpośredni dostęp do interfejsu użytkownika
 • Intuicyjna obsługa za pomocą graficznego menu na najnowocześniejszym panelu dotykowym

Produkty: MEC Optimize

Water Control WCO do sterowania modułem przygotowania wody

Oferowane w bardzo atrakcyjnej cenie sterowanie modułem przygotowania wody zawiera wszystkie podstawowe funkcje sterowania odgazowaniem całkowitym i częściowym.

Konstrukcja

Oparty o sterownik programowalny system sterowania z kolorowym graficznym panelem dotykowym. Zintegrowany w szafie sterowniczej urządzenia i trwale zamontowany na module przygotowania wody wraz z kompletnym okablowaniem do czujników i sterowników.

Zakres funkcji podstawowych

 • Regulacja ciśnienia/temperatury odgazowywacza
 • Regulacja poziomu wody w odgazowywaczu (wielostopniowa lub bezstopniowa wraz z zabezpieczeniem przed suchobiegiem i funkcją wysokiego poziomu wody)
 • Wyświetlacz wykresów wartości pomiarowych (ciśnienie/temperatura, poziom)

Funkcje opcjonalne

 • Regulacja temperatury w zbiorniku rozprężająco-schładzającym odsolin i odmulin BEM
 • Kontrola ciśnienia rozpylania dla odgazowywaczy rozpylających
 • Pomiar temperatury w zbiorniku wody zasilającej
 • Sterowanie zaworem oparów dla uniknięcia strat ciepła w trybie czuwania

Korzyści

 • Sterowanie całym układem przygotowania wody w bardzo atrakcyjnej cenie
 • Prosta obsługa na kolorowym panelu dotykowym z interfejsem tekstowym i graficznym
 • Transmisja danych siecią Ethernet lub Profibus DP

Master Energy Control MEC Remote do mobilnego sterowania systemem

System zdalnego wsparcia technicznego Master Energy Control (MEC Remote) zastępuje dotychczasową usługę teleserwisową dla użytkowników kotłów przemysłowych. Ta ostatnia umożliwiała serwisantom Bosch bezpośredni dostęp do sterowania kotłów.

Nowy system MEC Remote oferuje użytkownikom możliwość wygodnego i bezpiecznego zdalnego monitorowania działania kotłowni na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu.

MEC Remote jest więc idealnym rozwiązaniem dla zakładów:

 • w których osoby nadzorujące pracę kotłów nie mogą być stale na miejscu,
 • w których pracują wymagające nadzoru instalacje wielokotłowe,
 • będących w pogotowiu w okresach weekendy.

Systemy sterowania Bosch są kompatybilne z powszechnie używanymi systemami automatyki budynkowej. MEC Remote może być także stosowany dla tych kotłów, które nie są przygotowane do połączenia z centralnym systemem automatyzacji.

MEC Remote – zdalny dostęp do pomocy technicznej i wizualizacji danych procesowych

MEC Remote – zdalny dostęp do pomocy technicznej i wizualizacji danych procesowych

System wizualizacji pozwala na jednoczesny globalny monitoring parametrów instalacji. Na życzenie użytkownik może otrzymywać automatyczne powiadomienia SMS lub emailem o nieprawidłowościach i zakłóceniach w działaniu urządzeń. Dzięki temu można znacznie zredukować wydatki związane z nadzorowaniem systemów, od których wymaga się wysokiej niezawodności działania, np. pracujących całodobowo.

Broszura Systemy sterowania i komunikacja

Inną korzystną opcją dla użytkownika jest internetowe wsparcie techniczne ze strony specjalistycznego serwisu przemysłowego Bosch. Poprzez dodatkowy modem są możliwe zdalna parametryzacja instalacji, programowanie sterowników i diagnostyka nieprawidłowości. W razie usterki komponentu instalacji można z dużym prawdopodobieństwem określić jej przyczynę i udać się na miejsce od razu z odpowiednim sprzętem, co skraca przestoje kotłów i minimalizuje koszty napraw.

Priorytetem w internetowym dostępie do danych jest zagwarantowanie ich maksymalnego bezpieczeństwa. Elastyczne zarządzanie dostępem i uprawnieniami użytkowników dzieli uprawnienia na kilka kategorii, każdy użytkownik może zyskać dostęp i ingerować w sterowanie instalacją tylko na tyle, na ile pozwalają mu jego uprawnienia. Łącze danych na zewnątrz można w każdej chwili zablokować i odblokować kluczem na komputerze w kotłowni.

Dodatkowo do podania nazwy użytkownika i hasła na stronie logowania (https//) każda operacja wymaga autoryzacji za pomocą kodów jednorazowych (TAN). Podobnie jak w bankowości internetowej, kody dostępu są wysyłane SMS na telefon użytkownika. Zebrane dane procesowe kotłów przemysłowych nie są umieszczane w publicznej chmurze, ale zapisywane wyłącznie lokalnie w systemie kotła. Dla MEC Remote wykorzystano koncepcję zabezpieczeń opracowaną przez firmę ESCRYPT. Cykliczne audyty bezpieczeństwa przeprowadza firma Cirosec GmbH.

Szafy sterownicze systemów sterowania SCO i MEC System

Szafy sterownicze systemów sterowania SCO i MEC System