Wartości charakterystyczne paliw

 
Berechnung

Paliwa gazowe

Współczynnik nadmiaru powietrza

λ

x =

Gęstość normalna powietrza

ρn,pow [kg/m³n,pow]

1,293

Parametr paliwa

Jedn.

Gaz ziemny
LL

Gaz ziemny
E

Propan

Propan
Butan

Butan

Gaz ziemny
GZ35

Gaz ziemny
GZ41,5

Gaz ziemny
GZ50

Dolna wartość opałowa

Hi

kWh kgB

10,65

13,20

12,87

12,83

12,70

7,98

9,65

10,86

Hi

kWh n,B

8,83

10,35

25,89

27,96

34,39

7

8

9

Górna wartość opałowa

HS

kWh kgB

11,80

14,62

13,98

13,92

13,75

8,86

10,80

12,01

HS

kWh n,B

9,78

11,46

28,12

30,34

37,23

7,77

8,95

9,95

Gęstość normalna paliwa

ρn,pal

kg n,B

0,829

0,784

2,011

2,18

2,708

0,877

0,829

0,829

Zapotrzebowanie na powietrze (suche)

Powst

kgL kgB

13,10

16,24

15,57

15,51

15,36

9,84

13,10

13,10

Gęstość normalna spalin

ρ>n,spal,st

(λ=1)

kg n,AG

1,2366

1,2374

1,2650

1,2664

1,2699

1,2346

1,2366

1,2366

Gęstość normalna spalin

ρn,spal

(λ=x)

kg n,AG

1,2451

1,2459

1,2693

1,2706

1,2735

1,2432

1,2451

1,2451

Liczba Wobbego

Wi

kWh

11,03

13,29

20,76

21,53

23,76

8,50

9,99

11,24

Punkt rosy

tkond

°C

56,9

57,0

53,1

52,9

52,4

56,7

56,9

56,9

Wytwarzanie wody1)

wwłaśc,H2O

gH2O kWh

159,4

158,5

126,9

125,4

122,0

161,8

176,0

156,4

Emisja CO21)

wwłaśc,CO2

gCO2 kWh

201,3

202,6

232,6

234,3

238,5

197,6

222,2

197,5

Emisja SO21)

wwłaśc,SO2

mgSO2 kWh

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Strumień masowy spalin1)

właśc

kgAG kWh

1,570

1,552

1,529

1,529

1,530

1,605

1,733

1,540

Paliwa ciekłe

 
Berechnung

Paliwa ciekłe

Współczynnik nadmiaru powietrza

λ

x =

Gęstość normalna powietrza

ρn,pow[kg/m³n,pow]

1,293

Parametr paliwa

Jedn.

Olej opałowy lekki EL

Olej opałowy lekki EL o niskiej zawarości siarki

Olej opałowy SA

Olej średni HL Schwechat

Olej średni CLU3

Dolna wartość opałowa

Hi

kWh kgB

11,89

11,89

11,28

11,64

11,40

Hi

kWh I

9,91

9,91

10,98

9,70

10,59

Górna wartość opałowa

HS

kWh kgB

12,70

12,70

11,96

12,38

12,05

HS

kWh I

10,59

10,59

11,64

10,32

11,19

Gęstość normalna paliwa

ρn,pal

kg

833,6

833,6

973,6

833,6

928,6

Zapotrzebo-wanie na powietrze (suche)

Powst

kgL kgB

14,45

14,46

13,89

14,19

13,71

Gęstość normalna spalin

ρn,spal,st (λ=1)

kg n,AG

1,2923

1,2923

1,3063

1,2996

1,3097

Gęstość normalna spalin

ρn,spal (λ=x)

kg n,AG

1,2924

1,2924

1,3042

1,2985

1,3071

Temperatura punktu rosy

tkond

°C

48,6

48,6

46,0

47,2

45,4

Temperatura punktu rosy kwasu

tkwas,kond

°C

124,0

97,3

136,4

123,2

141,5

Wytwarzanie wody1)

wwłaśc,H2O

gH2O kWh

100,5

100,5

88,7

93,7

83,9

Emisja CO21)

wwłaśc,CO2

gCO2 kWh

266,4

266,9

285,2

275,8

280,6

Emisja SO21)

wwłaśc,SO2

mgSO2 kWh

108,4

2,6

597,9

99,2

1 213,8

Strumień masowy spalin11)

właśc

kgAG kWh

1,542

1,543

1,567

1,548

1,531

Temperatura punktu rosy spalin

Minimalna temperatura wody zasilającej w zależności od zawartości siarki w paliwiei

Minimalna temperatura wody zasilającej w zależności od zawartości siarki w paliwiei

Olej opałowy SA

     

Olej opałowy S

 

Pinch-Point – diagram system kotłowy

Pinch-Point – diagram dla gazu

Wykres punktu zbliżenia dla gazu

Wykres punktu zbliżenia dla gazu

Kocioł

Kocioł + ekonomizer

Kocioł + ekonomizer + ekonomizer kondensacyjny
(z = 0,3 /α = 12 %)

Kocioł + ekonomizer + ekonomizer kondensacyjny
(z = 0,5 / α = 20 %)

Kocioł + ekonomizer + ekonomizer kondensacyjny
(z = 1 / α = 34 %)

Kocioł + ekonomizer + podgrzew powietrza
(20 °C do 65 °C)

Kocioł + ekonomizer + chłodzenie wody zasilającej
(z = 0,3)

Przykład:

Udział kondensatu

c = ṁkond / ṁpara

Udział wody uzupełniającej

z = 1 – c

UL-S

10 000 x 16

Wydajność produkcyjna kotła parowego

10 000 kg/h przy pśr = 13 bar

Udział odsolin

5 %

Opcja

Komponenty

                   Sprawność

   

Komponenty

Ogółem

1

Kocioł

88,9 %

---

2

Kocioł + ekonomizer

88,9 % + 6,5 %

95,4 %

3

Kocioł + economizer + economizer kondensacyjny
(z1) = 0,3 / α2) = 12 %)

88,9 % + 6,5 % + 2,8 %

98,2 %

4

Kocioł + economizer + economizer kondensacyjny
(z = 0,5 / α = 20 %)

88,9 % + 6,5 % + 3,8 %

99,2 %

5

Kocioł + economizer + economizer kondensacyjny
(z = 1 / α = 34 %)

88,9 % + 6,5 % + 7,6 %

100,9 %

6

Kocioł + economizer + podgrzew powietrza
(20 °C do 65 °C)

88,9 % + 6,5 % + 1,7 %

97,1 %

7

Kocioł + economizer + chłodzenie wody zasilającej
(z = 0,3)

88,9 % + 6,5 % + 0,6 %

96,0 %

Przykłady konfiguracji do optymalnego odzysku ciepła

1) z = Udział wody uzupełniającej

2) α = Udział kondensatu

Pinch-Point – diagram dla oleju

Wykres punktu zbliżenia dla oleju

Wykres punktu zbliżenia dla oleju

Kocioł

     

Kocioł + ekonomizer