Prawidłowe spawanie płomienicy i płomieniówek

Połączenia płomienicy i płomieniówek z dennicami są w kotłach wysokociśnieniowych obszarami wrażliwymi. Połączenia te muszą być odporne na duże naprężenia i wysokie temperatury. W firmie Bosch płomieniówki są spawane przez nowoczesne automatyczne roboty spawające, a płomienice przy użyciu maszyn półautomatycznych. Spawanie tymi nowoczesnymi metodami technologicznymi umożliwia uzyskanie spoin o bardzo jednorodnej strukturze i dużej wytrzymałości. Dla spoin narażonych na skrajne obciążenia termiczne dodatkowo wykonuje się rowki chłodzące od strony wodnej, które zapewniają bardzo dobre chłodzenie grubych materiałów także przy pełnej mocy kotła.

Zrezygnowano z chłodzenia wodą wymurówki palnika na rzecz dłuższej jego trwałości, co pozwala uniknąć kosztownych napraw i konieczności przeprowadzania kolejnych prób szczelności. Zaprojektowana przez Bosch specjalna izolacja wymurówki palnika pozwala na zminimalizowanie obciążenia cieplnego i strat radiacyjnych naszych kotłów.

Spoiny łączące płomieniówki Spoiny łączące płomieniówki