Ciśnienie i temperatura wrzenia

Wykres przedstawia zmiany temperatury wrzenia w zależności od ciśnienia wraz z linią wrzenia. Należy wziąć pod uwagę wskazówki dotyczące odczytywania wykresów logarytmicznych.

Informacje o Odczytywanie wykresów logarytmicznych

Wykres (logarytmiczny) zależności temperatury wrzenia wody od ciśnienia z linią wrzenia i obszarami pary i wody Wykres (logarytmiczny) zależności temperatury wrzenia wody od ciśnienia z linią wrzenia i obszarami pary i wody