Wielkości proporcjonalne/udziały/raty

Symbol

Wielkość fizyczna

Jednostka

a

Udział odsolin = mods/mpara,kocioł

kg/kg

c

Udział kondensatu = mkond,całk/mpara

kg/kg

z

Udział wody uzupełniającej = mw.uzup/mpara

kg/kg

x

Udział masowy

kg/kg

y

Udział objętościowy lub molowy

m³/m³