Informacja o ochronie danych

Cieszymy się, że odwiedzasz naszą ofertę online i interesuje Cię nasza firma i nasze produkty. Ochrona

Twojej prywatności podczas przetwarzania danych osobowych oraz bezpieczeństwo wszystkich danych biznesowych to dla nas ważne kwestie, które bierzemy pod uwagę w naszych procesach biznesowych.

Informacje ogólne

Osoba odpowiedzialna

My, Bosch Industriekessel GmbH, jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie Twoich danych w tej ofercie online.

Nasze dane kontaktowe są następujące:

Bosch Industriekessel GmbH, Nürnberger Strasse 73 91710 Gunzenhausen, GERMANY; Tel.: +49 9831 56-0

Dzieci

Należy pamiętać, że ta oferta internetowa nie jest skierowana do dzieci poniżej 18 roku życia.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych:

 • Dane komunikacyjne (np. imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, adres)

 • Dane podstawowe umowy (np. stosunek umowny, zainteresowanie produktem lub umową, numer klienta)

 • Dane produktu i instalacji (np. adres instalacji, numer seryjny, typ urządzenia, data instalacji),

 • Dane techniczne i połączeniowe (np. adres IP, dane połączenia internetowego)

 • Ustawienia użytkownika (np. język, strefa czasowa)

 • Akta

 • Przechwytywanie aparatu i obrazu

 • Aktualności

Czas przechowywania; Okresy przechowywania

Z reguły przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia naszej oferty online i powiązanych usług lub tak długo, jak mamy uzasadniony interes w dalszym przechowywaniu (np. możemy nadal mieć uzasadniony interes nawet po zawarciu umowy spełnione są zainteresowane marketingiem pocztowym). Usuniemy wówczas Twoje dane osobowe, z wyjątkiem danych, które musimy w dalszym ciągu przechowywać w celu wywiązania się z obowiązków prawnych (np. ze względu na okresy przechowywania danych podatkowych i prawa handlowego jesteśmy zobowiązani do przechowywania dokumentów takich jak umowy i faktury przez pewien okres czas).

Przekazywanie danych innym podmiotom odpowiedzialnym

Przekazujemy Twoje dane osobowe innym osobom odpowiedzialnym tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wykonania umowy, my lub strona trzecia mamy uzasadniony interes w przekazaniu ich dalej lub wyraziłeś na to zgodę. Szczegóły dotyczące podstaw prawnych oraz odbiorców lub kategorii odbiorców znajdziesz w sekcji Cele przetwarzania i podstawy prawne.

Ponadto dane mogą być przekazywane innym podmiotom odpowiedzialnym, jeśli jesteśmy do tego zobowiązani na mocy przepisów prawa lub wykonalnego nakazu urzędowego lub sądu.

Ujawnianie informacji dostawcom usług

Angażujemy zewnętrznych usługodawców do zadań takich jak usługi sprzedażowe i marketingowe, zarządzanie umowami, przetwarzanie płatności, programowanie, hosting danych i usługi infolinii. Starannie wybraliśmy tych dostawców usług i regularnie ich monitorujemy, w szczególności pod kątem ostrożnego obchodzenia się z przechowywanymi przez nich danymi i ich bezpieczeństwa. Zobowiązujemy wszystkich usługodawców do zachowania poufności i przestrzegania wymogów prawnych. Dostawcami usług mogą być także inne spółki z Grupy Bosch.

Przekazywanie do odbiorców spoza EOG

Możemy przekazywać dane osobowe także odbiorcom, którzy mają siedzibę poza EOG, w tzw. krajach trzecich. W takim przypadku przed przekazaniem danych upewnimy się, że odbiorca posiada odpowiedni poziom ochrony danych lub wyraził zgodę na ich przekazanie.

Możesz uzyskać kopie odpowiednich lub uzasadnionych gwarancji. Prosimy o skorzystanie z danych podanych w dziale Kontakt.

Cele przetwarzania i podstawy prawne

My oraz zleceni przez nas usługodawcy przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach przetwarzania:

Udostępnienie tej oferty online

Jeśli korzystasz z naszej oferty online wyłącznie w celach informacyjnych, tj. bez rejestracji lub przesyłania nam innych informacji, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu udostępnienia tej oferty online w oparciu o nasz uzasadniony interes, aby wyświetlić naszą ofertę online oraz zapewnić stabilność i bezpieczeństwo.

Nasze działania marketingowe

Udział w ankietach dotyczących produktów i klientów

Masz możliwość wzięcia udziału w ankietach dotyczących produktów i klientów w naszej ofercie online. Ankiety te są zazwyczaj przeprowadzane anonimowo. Jeśli przeprowadzamy ankietę dotyczącą produktów i klientów drogą pocztową, umożliwiamy Ci wzięcie udziału w badaniu, wykorzystując Twoje dane osobowe wynikające z istniejącego stosunku umownego. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na optymalizacji własnych produktów i usług, opracowywaniu nowych produktów i usług, a tym samym utrzymaniu Państwa satysfakcji.

Jeżeli chcesz wziąć udział w elektronicznej (np. e-mailowej) lub telefonicznej ankiecie dotyczącej produktów i klientów, skontaktujemy się z Tobą wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą. Nawet jeśli wyraziłeś zgodę na kontakt, Twój udział jest dobrowolny.

Konkursy

Jeśli weźmiesz udział w jednym z naszych konkursów, wykorzystamy Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia konkursu. Szczegółowe informacje na temat tego, jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu, można znaleźć w odpowiednim formularzu rejestracyjnym do konkursu. Więcej informacji na temat konkursów można znaleźć w odpowiednich warunkach uczestnictwa.

Kampanie rabatowe

Jeśli weźmiesz udział w jednej z naszych akcji rabatowych, wykorzystamy Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia kampanii rabatowej. Szczegółowe informacje na temat tego, jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu, można znaleźć w odpowiednim formularzu rejestracyjnym do kampanii rabatowej. Więcej informacji na temat akcji rabatowych można znaleźć w odpowiednich warunkach uczestnictwa.

Biuletyn

Możesz zapisać się do biuletynów w ramach naszej oferty online. Wysyłamy je na podstawie Twojej zgody.

Aby potwierdzić Twoją zgodę, stosujemy tzw. procedurę double opt-in, zgodnie z którą będziemy przesyłać Ci newsletter pocztą elektroniczną tylko wtedy, gdy wyraźnie potwierdziłeś aktywację usługi newslettera poprzez kliknięcie linku znajdującego się w powiadomieniu.

W każdej chwili możesz zaprzestać wysyłania newslettera poprzez odwołanie wyrażonej zgody. Wycofanie zgody następuje w przypadku biuletynów e-mailowych za pośrednictwem linku zawartego w biuletynie. Alternatywnie możesz skontaktować się z nami korzystając z danych znajdujących się w dziale Kontakt.

celu dostosowania naszego newslettera do potrzeb i optymalizacji naszych ofert, analizujemy zachowania czytelników naszego newslettera na podstawie ich zgody. Na potrzeby tej analizy wysyłane wiadomości e-mail zawierają tak zwane sygnały nawigacyjne, zwane także pikselami.

Kiedy czytasz newsletter, rejestrujemy, które linki klikasz w newsletterze i wnioskujemy o Twoich osobistych zainteresowaniach. Łączymy te dane z informacjami technicznymi o Twoim urządzeniu (np. czasem dostępu, typem przeglądarki i systemem operacyjnym).

Analiza ta nie zostanie przeprowadzona, jeśli cofniesz zgodę lub domyślnie wyłączysz wyświetlanie obrazów w swoim programie pocztowym. W takim przypadku newsletter nie będzie Ci wyświetlany w całości i możesz nie mieć możliwości skorzystania ze wszystkich funkcji. Po wyświetleniu obrazów opisana ocena zostanie ponownie aktywowana.

Przetwarzanie danych przez Facebook

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia („Facebook”) przetwarza Twoje dane osobowe, gdy wchodzisz na nasz fanpage: https://www.facebook.com / policy.php

Możesz dowiedzieć się, jakie dane osobowe są przetwarzane przez Facebooka i jakie prawa w zakresie ochrony danych przysługują Ci w stosunku do Facebooka zgodnie z wyżej wymienioną polityką ochrony danych Facebooka. Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych przez Facebook.

Opcje ustawień i dostęp do danych statystycznych

Dla naszego fanpage’a Facebook udostępnia nam następujące możliwości ustawień lub Facebook udostępnia nam następujące dane:

 • Na Facebooku możemy ustawić, do której grupy docelowej dociera nasz fanpage lub do poszczególnych osób posty publikowane na fanpage'u będą. Ustawienie opiera się na ogólnych parametrach (np. grupa wiekowa, język, region, zainteresowania), dzięki którym nasze treści mogą być kierowane do określonych grup. W oparciu o możliwości ustawień udostępnione nam przez Facebooka nie możemy zwracać się do poszczególnych osób ani identyfikować ich.

 • Facebook udostępnia nam analizy statystyczne, które dostarczają informacji na temat korzystania z naszego fanpage'a. Widoczne dla nas analizy nie pozwalają na indywidualną analizę zachowań użytkowych poszczególnych osób. Możemy wyświetlać jedynie dane zagregowane (w tym liczba odsłon, polubień, obserwujących, region pochodzenia, grupa wiekowa, płeć), które dostarczają informacji o naszych odbiorcach i sposobie korzystania z naszego fanpage'a. Więcej informacji na temat statystyk udostępnianych przez Facebook można znaleźć pod adresem https://de-de.facebook.com/business/a/page/page-insights.

Ponadto nie mamy wpływu na przetwarzanie danych przez Facebook. Przetwarzamy te dane, aby udostępnić treści na naszym fanpage'u grupom docelowym oraz aby lepiej zrozumieć i zoptymalizować korzystanie z naszego fanpage'a.

Umowa o wspólnej odpowiedzialności

Umowę o wspólnej odpowiedzialności zawartą pomiędzy nami a Facebookiem można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Narzędzia komunikacyjne, których używamy do komunikacji z

Tobą Możesz wysyłać nam wiadomości za pośrednictwem Facebooka. Jeśli wysyłasz nam wiadomości za pośrednictwem Facebooka, otrzymujemy z Facebooka następujące dane:

 • Wprowadzona wiadomość

 • Imię i nazwisko

 • Zdjęcie profilowe

 • Załączniki

 • Wiadomości głosowe

Te dane osobowe są wykorzystywane w celu przetworzenia Twojej prośby i zapewnienia Ci wsparcia (np. możesz przesłać nam pytania dotyczące naszych produktów za pośrednictwem naszego fanpage'a, na które następnie odpowiemy). Wykorzystujemy również dane w formie zagregowanej i zanonimizowanej, aby lepiej zrozumieć sposób korzystania z naszego fanpage’a. W tym celu możemy przeanalizować, jaka grupa osób (np. klienci końcowi, osoby prywatne, pracownicy) korzysta z kanału komunikacji udostępnianego za pośrednictwem naszego fanpage'a, z jakiego kraju i w jakim języku. Twoje dane osobowe zostaną usunięte nie później niż 180 dni od otrzymania Twojej wiadomości. Dane osobowe, które nam przekazujesz, zostaną przesłane do podmiotu prawnego Bosch odpowiedzialnego za żądanie (na przykład, jeśli Twoje żądanie dotyczy produktu sprzedawanego przez inny podmiot prawny Bosch). Podmiot prawny firmy Bosch odpowiedzialny za przetwarzanie może znajdować się również poza EOG. Możemy wówczas przekazać Twoje dane osobowe również odbiorcom mającym siedzibę poza EOG, w tzw. krajach trzecich. W takim przypadku upewnimy się, że odbiorca posiada odpowiedni poziom ochrony danych przed ich przekazaniem. Możesz uzyskać przegląd odbiorców w krajach trzecich oraz kopię specjalnie uzgodnionych przepisów, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych. Możesz się z nami skontaktować w tej sprawie. Nasze dane kontaktowe można znaleźć w naszej Polityce prywatności, do której link znajduje się powyżej. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych wynika z naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO) lub ewentualnie istniejącego stosunku umownego (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO) lub ewentualnie istniejącego stosunku umownego (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b)) RODO). Wiadomości, które wysyłasz do nas za pośrednictwem naszego fanpage’a, są również przetwarzane przez Facebooka. Więcej na temat przetwarzania danych przez Facebooka możesz dowiedzieć się z polityki prywatności Facebooka, o której mowa powyżej.

Komunikacja

Kontakt

Masz możliwość skontaktowania się z nami poprzez formularz kontaktowy lub w inny sposób, np. e-mail lub telefon. Przechowujemy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres i numer telefonu, aby komunikować się z Tobą. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes w obsłudze klienta oraz ulepszaniu naszych produktów i usług.

Bezpieczeństwo i ochrona praw

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również w celu identyfikacji zakłóceń oraz ze względów bezpieczeństwa, w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych w obszarze bezpieczeństwa danych oraz w związku z naszym prawnie uzasadnionym interesem polegającym na eliminacji zakłóceń i bezpieczeństwie naszych ofert.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu ochrony i obrony naszych praw. Cel ten reprezentuje także nasz prawnie uzasadniony interes.

Pliki dziennika

Pliki dziennika

Za każdym razem, gdy korzystasz z Internetu, Twoja przeglądarka internetowa automatycznie przesyła pewne informacje i zapisuje je w tak zwanych plikach dziennika.

Przechowujemy pliki dziennika przez okres 14 dni w celu identyfikacji zakłóceń i względów bezpieczeństwa (np. w celu zbadania prób ataków). Pliki dziennika, których dalsze przechowywanie jest niezbędne do celów dowodowych, nie są usuwane do czasu ostatecznego wyjaśnienia danego zdarzenia i mogą zostać przekazane organom dochodzeniowym w indywidualnych przypadkach.

W plikach dziennika przechowywane są następujące informacje:

 • Adres IP (adres protokołu internetowego) urządzenia, z którego uzyskuje się dostęp do oferty online;

 • Adres internetowy strony internetowej, z której uzyskano dostęp do oferty online (tzw. Origin lub Referrer URL);

 • Nazwa usługodawcy, za pośrednictwem którego uzyskuje się dostęp do oferty online;

 • Nazwa odzyskanych plików lub informacji;

 • Data i godzina oraz czas trwania wyszukiwania;

 • System operacyjny i informacje o używanej przeglądarce internetowej, w tym o zainstalowanych dodatkach (np. dla Flash Playera);

 • Kod stanu http (np. „żądanie zakończone sukcesem” lub „nie znaleziono żądanego pliku”).

 • ilość przesłanych danych;

Przechowywanie i dostęp do informacji

Korzystanie z plików cookie

W ramach udostępniania naszej oferty online mogą być wykorzystywane pliki cookie i inne technologie, które przechowują informacje na Twoim urządzeniu lub odczytują informacje zapisane na Twoim urządzeniu.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które mogą być przechowywane na Twoim urządzeniu, gdy odwiedzasz ofertę online.

Korzystanie z oferty online jest zasadniczo możliwe bez plików cookie, które nie są technicznie konieczne.

Technicznie niezbędne pliki cookie

Przez technicznie niezbędne pliki cookie rozumiemy pliki cookie, bez których nie można zagwarantować technicznego udostępnienia oferty online. Należą do nich np. pliki cookies przechowujące dane w celu zapewnienia bezproblemowego odtwarzania treści wideo lub audio.

Te pliki cookie są usuwane po zakończeniu Twojej wizyty.

Korzystamy z narzędzi podmiotów trzecich w celu integracji technicznie niepotrzebnych plików cookies i mechanizmów. Zapewniają one, że technicznie niepotrzebne pliki cookie i mechanizmy zostaną ustawione tylko za Twoją zgodą.

Korzystamy z następujących narzędzi:

Nazwa:Menedżer tagów Google

Dostawca:Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

Funkcja:Zarządzanie tagami witryny poprzez interfejs, integracja kodów programów na naszych stronach internetowych

Wygodne pliki cookie

Wygodne pliki cookie i mechanizmy przypisane do tej kategorii ułatwiają obsługę i tym samym umożliwiają wygodniejsze surfowanie po naszej ofercie online. W tych plikach cookie mogą być na przykład przechowywane Twoje ustawienia językowe.

Marketing

Korzystanie z marketingowych plików cookie i mechanizmów śledzenia, takich jak sygnały nawigacyjne, pozwala nam wyświetlać spersonalizowane oferty w oparciu o analizę Twoich zainteresowań i zachowań związanych z użytkowaniem.

Poniżej wyjaśnimy Ci, z jakich mechanizmów i dostawców korzystamy na tej stronie.

Analiza

Za pomocą narzędzi analitycznych mierzymy np. liczbę odsłon Twojej strony czy Twoje zachowanie na naszej stronie. Może to obejmować również ocenę plików dziennika.

Śledzenie konwersji

Nasi partnerzy zajmujący się śledzeniem konwersji umieszczają plik cookie na Twoim komputerze („plik cookie konwersji”), jeśli dotarłeś do naszej oferty cyfrowej za pośrednictwem reklamy danego partnera.

Jeśli odwiedzisz określone nasze strony, my i odpowiedni dostawca śledzenia konwersji możemy rozpoznać, że konkretny użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany do naszej witryny. Można to również zrobić na różnych urządzeniach.

Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji i rejestrowania całkowitej liczby użytkowników, którzy kliknęli na daną reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji.

Retargeting

Narzędzia do retargetingu tworzą profile użytkowania przy użyciu reklamowych plików cookie lub reklamowych plików cookie stron trzecich, tak zwanych sygnałów nawigacyjnych w sieci Web (niewidzialna grafika, zwana także pikselami lub sygnałami nawigacyjnymi w sieci Web) lub porównywalnych technologii.

Wykorzystywane są one do reklam opartych na zainteresowaniach oraz do kontrolowania częstotliwości, z jaką użytkownik widzi określone reklamy.

Używamy następujących narzędzi:

Nazwa:Google Analytics

Dostawca:Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

Funkcja:Analiza zachowań użytkowników (odsłon, liczby odwiedzających i odwiedzin, pobrań), tworzenie pseudonimów profili użytkowników na podstawie informacji o różnych urządzeniach od zalogowanych użytkowników Google (cross-device Tracking), wzbogacanie pseudonimowych danych użytkowników o informacje specyficzne dla grupy docelowej dostarczane przez Google, retargeting, testy UX, śledzenie konwersji i retargeting

Dodatkowe informacja:Korzystamy z funkcji „anonimizacji IP”, w ramach której Twój adres IP jest anonimizowany przed zapisaniem.

Korzystamy z płatnej wersji Google Analytics, w której dane zebrane na temat naszej oferty online za pośrednictwem Google Analytics są przechowywane na naszych własnych serwerach Google. Google nie może wykorzystywać tych danych do własnych celów i nie może ich mieszać z innymi danymi, które Google gromadzi o Tobie w inny sposób, na przykład jeśli jesteś zalogowany w przeglądarce za pomocą konta Google podczas odwiedzania naszej oferty online.

Wyłączanie wszystkich plików cookie

Jeśli chcesz wyłączyć wszystkie pliki cookie, przejdź do ustawień swojej przeglądarki i dezaktywuj ustawienie plików cookie. Należy pamiętać, że może to mieć wpływ na funkcjonalność oferty cyfrowej.

Linki zewnętrzne

Nasza oferta online może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Po kliknięciu linku nie mamy już żadnego wpływu na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie jakichkolwiek danych osobowych przekazywanych osobom trzecim po kliknięciu linku (takich jak adres IP lub adres URL strony, na której znajduje się link). zlokalizowany)., ponieważ zachowanie osób trzecich jest z natury poza naszą kontrolą. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za przetwarzanie takich danych osobowych przez osoby trzecie.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Skorzystaj z informacji zawartych w sekcji Kontakt, aby dochodzić swoich praw. Upewnij się, że możemy Cię jednoznacznie zidentyfikować.

Przysługuje Ci prawo do informacji o danych osobowych, które Cię dotyczą, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jeśli udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, możesz ją w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość.

Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego

W każdej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celach reklamowych („sprzeciw reklamowy”). Należy pamiętać, że ze względów organizacyjnych Państwa sprzeciw i wykorzystanie Państwa danych w ramach trwającej kampanii może się pokrywać.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie „uzasadnionego interesu”

Masz również prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, o ile podstawą prawną jest „uzasadniony interes” .

Należy podać powody. Przestaniemy wówczas przetwarzać Twoje dane,chyba że będziemy w stanie – zgodnie z wymogami prawa – wykazać istotne, prawnie uzasadnione powody do dalszego przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich praw.

Prawo do skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych.

Kontakt

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, możesz skontaktować się z nami pod adresem podanym w sekcji „Osoba odpowiedzialna”.

Aby dochodzić swoich praw i zgłaszać incydenty związane z ochroną danych, skorzystaj z poniższego linku: https://request.privacy-bosch.com/entity/TTDI/lang/pl-PL/?app=012ea3ac-d3bf-4624-bd49-e2362c5e1a14

Możesz się z nami skontaktować również pod następującym adresem e-mail: privacy.ttdi@bosch.com

przypadku sugestii i skarg dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych zalecamy kontakt z naszym inspektorem ochrony danych:

Inspektor ochrony danych
Dział bezpieczeństwa informacji i ochrony danych (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
PO Box 30 02 20
70442 Stuttgart, Niemcy

lub

mailto : DPO@bosch.com

Zmiany w oświadczeniu o ochronie danych

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych środków bezpieczeństwa i ochrony danych. W takich przypadkach odpowiednio dostosujemy również nasze informacje dotyczące ochrony danych. Dlatego prosimy o zapoznanie się z aktualną wersją naszej polityki ochrony danych.


2024-05-23