Konfigurator uproszczony kotła

Podając tylko kilka danych od razu zyskujesz ogólną orientację co do swojego projektu, włączywszy szacunkowy koszt, standardowe modele 3D i najważniejsze parametry techniczne.


Postawione w dalszej części pytania pomogą nam szybko i łatwo uzyskać wstępne rozeznanie w sytuacji i dostarczyć Ci potrzebne informacje. Jeżeli chcesz otrzymać szczegółową dokumentację i dane 3D dla Twojego konkretnego zamówienia użyj konfiguratora rozszerzonego.

Zapotrzebowanie na pare: wskazuje, ile potrzeba kilogramów/ton pary na godzinę. Uwaga: często przy obliczaniu zapotrzebowania na parę zapomina się o zapotrzebowaniu na potrzeby własne kotłowni.

Zapotrzebowanie na parę = wydajność kotła – zapotrzebowanie na potrzeby własne kotłowni

Potrzeby własne na przygotowanie wody zasilającej wahają się w granicach 5 – 20 % wydajności kotła. Odzysk ciepła odpadowego pozwala mocno zredukować tę ilość.

Czy szczyty zużycia pary są chwilowe, czy kocioł musi pracować pełną mocą przez dłuższy czas? Korzystanie z akumulatora pary pozwala niekiedy na wybór mniejszego kotła (oszczędność kosztów).

Ciśnienie: najważniejszym kryterium w projekcie jest średnie ciśnienie robocze. Ciśnienie zadziałania zaworu bezpieczeństwa kotła jest zawsze wyższe niż ciśnienie robocze.


Paliwo: w zależności od kryteriów wyboru paliwa kocioł można wyposażyć w osprzęt do spalania różnych paliw. Takie rozwiązanie będzie korzystne wtedy, gdy kocioł ma zapewniać ciągłą dostawę ciepła albo na miejscu są dostępne paliwa dodatkowe, np. biogaz.


Podstawowe paliwo:


Zewnętrzne źródła ciepła odpadowego:

Preferowany sposób kontaktu

Proszę o odpowiedź*:Twoje dane

Tytuł:


Dołącz plik


Ochrona danych i zgoda na ich przetwarzanie