Przy odpowiedniej dbałości kocioł może być użytkowany nawet przez ponad 50 lat. W praktyce jednak na instalację kotłową oddziałuje wiele rozmaitych czynników mogących znacznie skrócić ten okres. W tym rozdziale chcemy uczulić przede wszystkim użytkowników na tę kwestię posługując się kilkoma przykładami. Nie jesteśmy oczywiście w stanie w pełni wyczerpać tematu możliwych przyczyn uszkodzeń. Jednakże wiadomo, że każde zdarzające się uszkodzenie zawsze ma swoją przyczynę. Oprócz fachowego naprawienia uszkodzenia i przywrócenia działania instalacji należy te przyczyny znaleźć i wyeliminować ryzyko ponownego ich wystąpienia w przyszłości.

Informacja Techniczna: Uszkodzenia kotłów – Analiza uszkodzeń i diagnostyka przyczyn

Information

Żywotność komponentów elektronicznych i elektrycznych jest z reguły znacznie mniejsza niż żywotność samego kotła. W szczególności komponenty, które mają znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowania kotła, muszą być wymieniane przed upływem przydatności do użytku. Elektroniczny asystent efektywności MEC Optimize oferuje funkcje wspierające użytkownika w realizacji tego zadania oraz ogólnie w zakresie profilaktycznej konserwacji.

Produkty: MEC Optimize

Potencjalne usterki często mogą być zidentyfikowane z wyprzedzeniem a ich przyczyny wyeliminowane. Warunkiem jest tu jednak otwarta komunikacja pomiędzy użytkownikiem, wykonawcą instalacji i serwisantem kotła.

Wpływy sposobu eksploatacji kotła na jego żywotność Wpływy sposobu eksploatacji kotła na jego żywotność