Kawitacja w pompach

Kawitacja jest zjawiskiem polegającym na powstawaniu i nagłym zanikaniu pęcherzyków gazowych w cieczy. Zjawisko to polega na gwałtownej przemianie fazy ciekłej w gazową pod wpływem zmniejszenia ciśnienia. Jeżeli ciecz gwałtownie przyspiesza, jak np. czynnik na wlocie wirnika pompy, to zgodnie z zasadami fizyki ciśnienie cieczy musi zmaleć. Po wyjściu ze strefy szybkiego przepływu ciśnienie ponownie rośnie. Pęcherzyki zapadają się przez implozję, co wytwarza mikroskopijne uderzenia hydrauliczne. Zjawisko kawitacji może spowodować poważne uszkodzenia aż po kompletne zniszczenie wewnętrznych mechanizmów pompy.

Występowanie kawitacji w pompach może mieć wiele przyczyn. Za niska wysokość ustawienia, wahania ciśnienia od stronny ssania czy zmienna temperatura czynnika. Często, podobnie jak w prezentowanym przykładzie, pompa zasilająca nie została prawidłowo zdławiona. W momencie rozpoczęcia pracy w kotle nie występuje jeszcze żadne albo występuje bardzo małe przeciwciśnienie. Pompa tłoczy więc znacznie większe ilości wody. Woda gwałtownie przyspiesza na wlocie wirnika pompy, czemu towarzyszy duże zmniejszenie ciśnienia statycznego. Gdy woda zasilająca jest już gorąca, może wystąpić zjawisko kawitacji. W tym wypadku pompa już po kilku minutach była zniszczona w stopniu nienadającym się do naprawy.

Information

Każdy może usłyszeć kawitację:

Zaczynającą się kawitację słychać jak odgłos deszczu na blaszanym dachu, pełną kawitację jak odgłos gradu na blaszanym dachu.

Problem:

  • kawitacja w pompach

Przyczyna:

  • pompy nie zostały prawidłowo zdławione

Środki zaradcze:

  • zdławienie pomp zgodnie z instrukcją obsługi
  • przestrzeganie wymaganych warunków ustawienia
Uszkodzenia pomp przez kawitację

Uszkodzenia pomp przez kawitację

Wgniecenie na wirniku pompy

Oderwane łopatki wirnika pompy

Uszkodzenie/zniszczenie dalszych podzespołów pompy przez oderwane łopatki wirnika