Ekonomizer kondensacyjny

W wymienniku ciepła spaliny ulegają skropleniu oddając nie tylko bezpośrednio związane z temperaturą ciepło jawne, ale także częściowo zawarte w parze wodnej ciepło kondensacji (ciepło utajone).

Informacje o Entalpia

W procesie skroplenia spalin powstaje kwaśny kondensat, który musi być zneutralizowany. Dlatego wymienniki ciepła tego typu, a także podłączone do nich przewody spalinowe i kominy muszą być wykonane z materiałów odpornych na korozję.

Informacje o Zrzut ścieków – kondensat spalin

Wolnostojące kondensacyjne wymienniki ciepła wykonane są ze stali nierdzewnej i zmontowane w gotowe moduły. Mogą być stosowane zarówno w nowych instalacjach jak i przy modernizacjach starszych kotłowni.

Informacje o Ekonomizer kondensacyjny

Ekonomizer kondensacyjny

Ekonomizer kondensacyjny

Ekonomizer kondensacyjny

Uproszczony schemat kotłowni parowej z ekonomizerem zintegrowanym i zainstalowanym za kotłem ekonomizerem kondensacyjnym Uproszczony schemat kotłowni parowej z ekonomizerem zintegrowanym i zainstalowanym za kotłem ekonomizerem kondensacyjnym

Zintegrowany ekonomizer (stal)

     

Ekonomizer kondensacyjny (stal szlachetna)

Klapa obejścia spalin (by-passu)

 

Woda uzupełniająca

Raport branżowy: Wykorzystanie ciepła kondensacji