Sposoby podwyższenia efektywności energetycznej

Przy sporządzaniu bilansu kotłowni parowej dla wyznaczonego obciążenia na podstawie strumieni cieplnych wnoszonych przez substraty i unoszonych przez produkty szybko staje się widoczne, ile energii cieplnej jest traconej bezużytecznie. Czynnikami doprowadzanymi z zewnątrz są paliwo, powietrze do spalania, woda zasilająca i energia elektryczna, np. do zasilania pomp i wentylatora palnika.

Czynnikami odprowadzanymi na zewnątrz są, oprócz oczywiście ciepła użytkowego zawartego w parze, wszelkie straty ciepła uchodzącego ze spalinami, odsolinami i odmulinami oraz straty przez promieniowanie i przewodzenie na powierzchni kotła.

Wszystkie te straty można zminimalizować wykorzystując odpowiednie metody odzysku ciepła. Wybór optymalnych metod winien być podyktowany najlepszym stosunkiem korzyści do kosztów. Stosunek ten będzie różny dla każdej instalacji i mocno zależny od sposobu eksploatacji całej kotłowni. W tabeli poniżej wymieniono sposoby podwyższenia efektywności energetycznej. Większość z nich można też łączyć ze sobą.

Sposób podwyższenia efektywności
energetycznej

Potencjał oszczędności

Link

Ekonomizer

≤ 7 % paliwa

Więcej informacji

Ekonomizer kondensacyjny

≤ 7 % paliwa

Więcej informacji

Podgrzewanie powietrza

 2,5 % paliwa

Więcej informacji

Chłodzenie wody zasilającej

≤ 1,8 % paliwa
≤ 3 % paliwa w kotle z 4-tym ciągiem

Więcej informacji

Rozprężanie odsolin i odzysk ciepła

≤ 2 % paliwa, wody świeżej,
wody ściekowej

Więcej informacji

Regulacja spalania przez pomiar zawartości
tlenu i tlenku węgla w spalinach

≤ 0,5 % paliwa

Więcej informacji

Wentylator palnika z regulowaną prędkością
obrotową

≤ 75 % kosztów zużycia energii
elektrycznej

Więcej informacji

Wymiennik ciepła do odzysku ciepła z oparów

≤ 0,5 % paliwa

Więcej informacji

Wysokociśnieniowy system kondensatu

≤ 12 % paliwa, wody świeżej

Więcej informacji

Automatyczna i ciągła analiza wody

≤ 0,5 % paliwa, chemii korekcyjnej,
kosztów personelu

Więcej informacji

Optymalizacja parametrów regulacji,
regularny serwis, konserwacje, czyszczenie

≤ 3 % paliwa, dłuższa przydatność
do użytku, bezpieczeństwo procesów

Więcej informacji

Przygotowanie wody metodą odwróconej
osmozy

≤ 3 % paliwa, świeżej wody, środków
chemicznych

Więcej informacji

Sposoby podwyższenia efektywności energetycznej i ukryty w nich potencjał oszczędności