Straty ciepła

 

Rurociągi i armatury

Współczynnik oszczędności z zaizolowania i straty ciepła w rurociągach

Współczynnik oszczędności z zaizolowania i straty ciepła w rurociągach

Temperatura czynnika: 250 °C (. . . . . .)

Temperatura czynnika: 200 °C (- - - -)

Temperatura czynnika: 150 °C (_______)

Temperatura czynnika: 100 °C (_______)

Grubość izolacji gr = 150 mm

Grubość izolacji gr = 100 mm

Grubość izolacji gr = 60 mm

Grubość izolacji gr = 20 mm

Zbiorniki

Strata ciepła przez izolowaną część powierzchni zbiorników i kotłów

Strata ciepła przez izolowaną część powierzchni zbiorników i kotłów

Temperatura czynnika: 250 °C

Temperatura czynnika: 200 °C

Temperatura czynnika: 150 °C

Temperatura czynnika: 100 °C