Stosowanie robotów spawających

Dla uzyskania najlepszej i stabilnej jakości w większości naszych kotłów płomieniówki są wspawane z pomocą pięciu robotów spawających. W porównaniu z powszechnie używanymi konwencjonalnymi robotami spawającymi roboty specjalne stosowane przy produkcji kotłów przemysłowych Bosch oferują wiele korzyści.

Całkowicie automatyczny pomiar poszczególnych rur bez użycia dodatkowych narzędzi wyklucza błędy w ich pozycjonowaniu. Roboty są transportowane przez dźwigi, a więc mogą być szybko i bez trudu dostarczone do każdego kotła. Jakość tych spoin jest decydująca dla długiej trwałości kotła, ponieważ to właśnie spoiny płomieniówek są narażone na silne naprężenia.

Mobilny robot spawający w produkcji kotłów przemysłowych Bosch

Mobilny robot spawający w produkcji kotłów przemysłowych Bosch