Kotły parowe występują w dwóch różnych rodzajach konstrukcyjnych:

 

Kocioł wodnorurkowy (opłomkowy)

W kotle wodnorurkowym woda płynie przez rurki wodne (opłomki), które z zewnątrz są ogrzewane przez spaliny. Kocioł tego typu jest stosowany przede wszystkim tam, gdzie jest potrzebna bardzo duża ilość pary (> 100 t/h) pod wysokim ciśnieniem (> 32 bar). Stosowanie opłomek pozwala na dowolne ukształtowanie komory spalania, co umożliwia spalanie w kotle wodnorurkowym także paliw stałych.

Kocioł płomienicowo-płomieniówkowy

W kotle płomienicowo-płomieniówkowym spaliny lub gazy odpadowe użyte do ogrzewania przepływają przez przez płomienicę i płomieniówki przekazując swoją energię do otaczającej je przestrzeni wodnej ograniczonej zewnętrzną powłoką kotła. Spalanie zachodzi w płomienicy otoczonej wodą - dalsze chłodzenie spalin odbywa się w kolejnych ciągach płomieniowek.

Raport branżowy: Porównanie kotłów płaszczowo - wodnorurowych

Typowe zakresy zastosowania różnych rodzajów kotłów parowych: płomienicowo-płomieniówkowych, szybkich wytwornic pary
i wodnorurkowych Typowe zakresy zastosowania różnych rodzajów kotłów parowych: płomienicowo-płomieniówkowych, szybkich wytwornic pary i wodnorurkowych