Przegrzewacz

W przegrzewaczu para wodna jest ogrzewana do temperatury powyżej temperatury nasycenia. Taka para jest nazywana parą przegrzaną.

Para przegrzana jest stosowana głównie w kompleksowych, rozbudowanych sieciach parowych oraz jako energia napędowa dla silników i turbin parowych do wytwarzania energii elektrycznej, a także do ogrzewania elektrowni. W kotłach płomienicowo-płomieniówkowych przegrzewacz instaluje się za pierwszym ciągiem płomieniówek na przedniej komorze nawrotnej spalin. W zależności od maks. ciśnienia dop. kotła (PS) stopień przegrzania pary może wnieść do 100 K powyżej temperatury nasycenia. Parę można przegrzać do maksymalnie 300 °C.

Rys. "Wykres stanu wody i pary w układzie entalpia-temperatura (wykres T-h) z opisami powierzchni w rozumieniu technicznym"

Informacje o Para przegrzana

Kocioł dwupłomienicowy z modułem przegrzewacza

Kocioł dwupłomienicowy z modułem przegrzewacza

Możliwe temperatury pary przegrzanej i minimalny wymagany poziom ciśnienia w odniesieniu do wymaganego ciśnienia
pary za przegrzewaczem

Możliwe temperatury pary przegrzanej i minimalny wymagany poziom ciśnienia w odniesieniu do wymaganego ciśnienia pary za przegrzewaczem

Maks. temperatura pary przegrzane [°C]

     

Min. ciśnienie robocze kotła [bar]

Przykład:

Ciśnienie pary za przegrzewaczem = 12 bar. Z tego wynikają maksymalna możliwa temperatura pary przegrzanej 291 °C i minimalny stopień ciśnienia kotła (PS) 16 bar

Konstrukcja

W kotłach ze zintegrowanym modułem przegrzewacza przednia komora nawrotna spalin posiada wbudowaną przegrodę rozdzielającą z klapą regulacji spalin dla obejścia spalin pomiędzy pierwszym a drugim ciągiem płomieniówek. W ten sposób przebiega automatyczny proces przegrzewania pary z regulacją temperatury pary od strony spalin. Przegrzewacz może być tak dopasowany do indywidualnych wymagań klienta, aby temperatura pary przegrzanej była osiągana w zadanym zakresie obciążenia kotła, np. 50 – 100 %.

Rozruch kotła następuje na sucho na minimalnym obciążeniu. Moc palnika jest zwiększana krokowo do momentu, gdy przez przegrzewacz przepłynie częściowy strumień pary. Po zwolnieniu regulacji temperatury pary przegrzanej i palnika następuje przejście na tryb automatyczny. Aby zapewnić temperaturę pary przegrzanej i uniknąć odkładania się w przegrzewaczu osadów wytrącanych z wody stosuje się wydajne osuszacze pary.

Rys. "Separator siatkowy - w takiej postaci jest umieszczany w kotłe parowym bezpośrednio pod króćcem wylotu pary"

Kocioł UL-S z modułem przegrzewacza

Kocioł UL-S z modułem przegrzewacza

Moduł przegrzewacza

     

Klapa regulacji temperatury pary przegrzanej

     

Osuszacz na wylocie pary nasyconej z kotła

Pęczek rur przegrzewacza

 

Ekonomizer