Przewody wydmuchowe zaworów bezpieczeństwa

Przewód wydmuchowy zaworu bezpieczeństwa do pary

Instalacja przewodu wydmuchowego zaworu bezpieczeństwa do pary powinna spełniać następujące kryteria:

 • Przewód wydmuchowy musi być tak zwymiarowany, aby podczas wyrzutu nadmiaru czynnika nie zostało przekroczone przeciwciśnienie własne wynoszące 10 % ciśnienia zadziałania zaworu bezpieczeństwa:
  • w przypadku przewodów o maksymalnej długości 10 m i liczących maksymalnie 5 kolan średnica nominalna przewodu wydmuchowego powinna być o 2 dymensje większa niż średnica nominalna wylotu zaworu bezpieczeństwa;
  • w przypadku przewodów dłuższych lub liczących więcej kolan wskazane szczegółowe obliczenie strat ciśnienia na przewodzie.
 • Na wylocie zaworu najpierw montuje się łącznik ze spadkiem (≥ 0,5 %), aby najniższy punkt powstał w przewodzie wydmuchowym, który to punkt będzie odwadniany przez niezamykane urządzenie.
 • Jeśli gniazdo zaworu bezpieczeństwa ma wywiercony otwór do odwadniania, należy zadbać o dodatkowe odwodnienie zaworu.
 • Przewód wydmuchowy zaworu bezpieczeństwa musi być prowadzony oddzielnie od innych przewodów (wentylacyjnych, odprowadzających parę wtórną, przewodów wydmuchowych innych zaworów bezpieczeństwa itd.) i chroniony przed zamarznięciem.
 • Nie dopuścić do zatkania odwodnienia brudem i ciałami obcymi.
 • Musi być zapewniony wyrzut kondensatu w sposób niezagrażający otoczeniu.
 • Przewód wydmuchowy musi być zainstalowany i zamocowany w taki sposób (np. przy pomocy wsporników, zawieszeń sprężynowych) aby nie znajdował się w zasięgu działania sił ścinających, zginających i skręcających wywieranych przez zawór bezpieczeństwa. Należy uwzględnić siły reakcji powstające przy zrzucie czynnika z zaworu bezpieczeństwa.
 • Przewód wydmuchowy musi być wyprowadzony w bezpieczny sposób na zewnątrz.

Działanie zaworu bezpieczeństwa i przewodu wydmuchowego jest testowane podczas odbioru kotła parowego na miejscu przez zewnętrzną jednostkę inspekcyjną najczęściej przy pełnej mocy paleniska w warunkach realnej pracy.

Informacja Techniczna: Wymagania dla pomieszczenia kotłowni

Odwodnienie przewodu wydmuchowego zaworu bezpieczeństwa

Odwodnienie przewodu wydmuchowego zaworu bezpieczeństwa

Odwodnienie przewodu wydmuchowego zaworu bezpieczeństwa

Odwodnienie gniazda zaworu bezpieczeństwa

Przewody wydmuchowe zaworów bezpieczeństwa do cieczy

Instalacja przewodów wydmuchowych zaworów bezpieczeństwa do cieczy powinna spełniać następujące kryteria:

 • Na przewodzie wydmuchowym zaworu bezpieczeństwa połączonego z przestrzenią wodną musi być zainstalowany rozprężacz i separator wody gorącej.
 • Układ po stronie wyrzutowej zaworu bezpieczeństwa musi mieć takie wymiary, aby podczas wyrzutu nadmiaru gorącego czynnika nie zostało przekroczone przeciwciśnienie własne wynoszące 10 % ciśnienia zadziałania zaworu bezpieczeństwa.
 • Łącznik między wylotem zaworu bezpieczeństwa i rozprężaczem musi być ułożony ze spadkiem (≥ 0,5 %).
 • Jeśli gniazdo zaworu bezpieczeństwa ma wywiercony otwór służący do odwodnienia należy zadbać o dodatkowe odwodnienie zaworu.
 • Przewód służący do odwadniania zaworu układać bez zmian kierunku i ze spadkiem.
 • Kondensat zbierający się w rozprężaczu musi być schłodzony i w bezpieczny sposób odprowadzony.
 • Łącznik między wylotem zaworu bezpieczeństwa i rozprężaczem musi być zainstalowany i zamocowany w taki sposób (np. wsporniki, zawieszenia sprężynowe) aby nie znajdował się w zasięgu działania sił ścinających, zginających i skręcających wywieranych przez zawór bezpieczeństwa. Należy uwzględnić siły reakcji powstające przy zrzucie czynnika z zaworu bezpieczeństwa.
 • Przewód wydmuchowy odprowadza z rozprężacza nadmiar gorącego czynnika z dużą prędkością, czemu towarzyszy hałas. Przewód musi być wyprowadzony w taki sposób na zewnątrz aby nie stwarzał żadnego zagrożenia dla otoczenia.
 • Przewód wydmuchowy z rozprężacza musi być prowadzony oddzielnie od innych przewodów (wentylacyjnych, odprowadzających parę wtórną, przewodów wydmuchowych innych zaworów bezpieczeństwa itp.) i chroniony przed zamarznięciem.
Zawór bezpieczeństwa z rozprężaczem wody gorącej

Zawór bezpieczeństwa z rozprężaczem wody gorącej

Wylot przewodu wydmuchowego bezpiecznie przez dach

Przewód odwadniający w bezpieczny sposób odprowadzający schłodzoną ciecz