Zalety i wady systemów parowych

Zalety i wady systemów parowych w porównaniu z systemami wody gorącej

Zalety

 • Mniejsza masa potrzebna do przetransportowania tej samej ilości ciepła (o współczynnik 10 ... 50)
 • Niepotrzebne pompy obiegowe
 • Możliwe bardzo szybkie i równomierne ogrzewanie odbiorników ciepła
 • Szybka i precyzyjna regulacja temperatury przez ustawienie ciśnienia pary
 • Możliwe uwalnianie dużej ilości energii przy stałej temperaturze
 • Bardzo wysoki współczynnik przenoszenia ciepła przy kondensacji – dzięki temu możliwe mniejsze powierzchnie wymiany ciepła i niższe koszty wytwarzania ciepła technologicznego
 • Może wchodzić w bezpośrednią styczność z produktami (np. żywnością, technologia autoklawów)
 • Możliwa prosta rozbudowa instalacji o dodatkowe moduły
 • Ewentualne wycieki przez uszczelnienia lub armatury nie mają charakteru krytycznego

Wady

 • Wymagany wykwalifikowany operator kotła (W przypadku instalacji grzewczych ≤ 110 °C obowiązują niższe wymagania)
 • Konieczne ciągłe przygotowanie wody

Zalety i wady systemów parowych w porównaniu z instalacją oleju termalnego

Zalety

 • Mniejsza masa potrzebna do przetransportowania tej samej ilości ciepła (o współczynnik 20…80)
 • Niepotrzebne pompy obiegowe
 • Znacznie lepsze właściwości przenoszenia ciepła przez parę
 • Nośnik olejowy stanowi zagrożenie dla środowiska, dlatego:
  • wymagane stosowanie dodatkowych wymienników ciepła
  • wymagane wanny zbierające wycieki i monitoring wszystkich miejsc uszczelnienia pod kątem wycieków
  • wymagane specjalne uszczelnienia wałów pomp i zaworów
 • Nośnik olejowy stwarza zagrożenie pożarowe
 • Niższe koszty wytwarzania ciepła technologicznego, w szczególności dzięki uzyskiwaniu wyższej sprawności

Wady

 • Nie nadaje się do celów chłodniczych
 • Temperatury ogrzewania ≤ 230 °C (instalacje pary nasyconej) i ≤ 300 °C (instalacje pary przegrzanej)