Kotłownią nazywa się budynek lub sekcję budynku, gdzie znajduje się jeden lub więcej kotłów parowych. Zazwyczaj w tym samym pomieszczeniu zainstalowane są również pomocnicze urządzenia potrzebne do działania kotła parowego.

Należą do nich w szczególności:

  • urządzenia do przygotowania wody
  • urządzenia do usuwania wody
  • urządzenia do obróbki, dystrybucji i magazynowania pary i kondensatu
  • urządzenia do monitoringu jakości wody
  • automatyka i sterowanie
  • urządzenia do odzysku ciepła

Kotłownia podlega szczególnym przepisom.

Informacje o Prawo

Ilustracja poniżej przedstawia przykładowy bilans masowy wody i pary. Specyfika strumieni masowych jest różna dla różnych kotłowni i zależy od zastosowanych komponentów instalacji i warunków eksploatacyjnych. Mają one elementarne znaczenie dla projektu.

Bilans masowy instalacji do wytwarzania pary (wartości przykładowe)

Bilans masowy instalacji do wytwarzania pary (wartości przykładowe)

Woda świeża do zmiękczania

     

Straty z odmulinami/odsolinami

Straty zmiękczania z powodu regeneracji

 

Para do odbiorników

Woda uzupełniająca do odgazowania

 

Kondensat

Woda chłodząca do zbiornika odmulin i odsolin

 

Straty na odbiorach (np. przez bezpośrednie wykorzystanie)

Woda zasilająca do kotła parowego

     
Przykład kotłowni

Przykład kotłowni

Woda świeża do zmiękczania

     

Straty z odmulania/odsalania

Straty zmiękczania przez regenerację

 

Para do odbiorników

Woda uzupełniająca do odgazowania

 

Kondensat

Woda zasilająca do kotła parowego

 

Ubytki medium na odbiorach (np. przez bezpośrednie wykorzystanie)

Woda chłodząca do zbiornika odsolin i odmulin