Oznakowanie

 

Oznakowanie rurociągów

Przewody rurowe są znakowane według norm branżowych, zakładowych oraz na podstawie rozporządzeń (w Niemczech wg DIN 2403). Oznaczenia umieszcza się w określonych odległościach w miejscach charakterystycznych dla instalacji i w których może występować potencjalne zagrożenie. Oznaczenie musi zawierać następujące elementy:

  • strzałkę pokazującą kierunek przepływu czynnika,
  • określenie czynnika przesyłanego rurociągiem (oznaczenie słowne, wzór chemiczny, oznaczenie cyfrowe lub skrót),
  • piktogram określający rodzaj zagrożenia, jeśli takie występuje (np. w przypadku palnych gazów/cieczy, kwasów i zasad).

Informacje o Niebezpieczne substancje chemiczne

 

Przesyłany czynnik

Grupa

Barwa grupy

Barwa
uzupełniająca

Barwa tekstu/strzałki/
obramowania

Woda

1

zielony

biały

Para wodna

2

czerwony

biały

Powietrze

3

szary

czarny

Gazy palne

4

żółty

czerwony

czarny

Gazy niepalne

5

żółty

czarny

czarny

Kwasy

6

pomarańczowy

czarny

Ługi

7

fioletowy

biały

Palne ciecze i materiały sypkie

8

brażowy

czerwony

biały

Niepalne ciecze i materiały sypkie

9

brażowy

czarny

biały

Tlen

0

niebieski

biały

Oznaczenie barwne rurociągów wg DIN 2403

Barwa grupy/barwa uzupełniająca

Identyfikacja kolorów wg DIN 5381

Zielony

RAL 6032 Zielony sygnałowy

Czerwony

RAL 3001 Czerwony sygnałowy

Szary

RAL 7004 Szary sygnałowy

Żółty

RAL 1003 Żółty sygnałowy

Pomarańczowy

RAL 2010 Pomarańczowy sygnałowy

Fioletowy

RAL 4008 Fioletowy sygnałowy

Brązowy

RAL 8002 Brązowy sygnałowy

Niebieski

RAL 5005 Niebieski sygnałowy

Czarny

RAL 9004 Czarny sygnałowy

Biały

RAL 9003 Biały sygnałowy

Barwy rozpoznawcze wg DIN 5381

Niebezpieczne substancje chemiczne

Piktogramy określające rodzaje zagrożeń (oznakowanie niebezpiecznych substancji chemicznych) mają spełniać wymagania europejskiego rozporządzenia CLP.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (rozporządzenie CLP) dostosowuje wcześniejsze przepisy UE do Globalnie Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS).