Zanieczyszczenia i osady w rurach

Bezustannie mamy do czynienia z awariami i uszkodzeniami, których przyczyną są zanieczyszczenia i osady powstające w rurach i armaturach. Pierwsze zaobserwować można już podczas uruchomienia na skutek nieprzepłukania rur, ostatnie dopiero z czasem w trakcie eksploatacji, gdy przyczyną jest ciągła kontaminacja instalacji. O ile jeszcze fakt powolnego nawarstwiania osadów zostaje zauważony, to brakuje zupełnie świadomości skutków jakie może za sobą pociągnąć.

Uszkodzenie spustów kondensatu

Odwadniacze są obecne w każdej instalacji parowej. W zależności od rozmiarów sieci parowej może być ich nawet ponad 100 sztuk. Jeśli choć jeden z nich jest nieszczelny, para może popłynąć bezużytecznie wprost do systemu kondensatu zamiast do sieci, a wskutek przecieku wzrosną koszty eksploatacji. Może też zdarzyć się, jak w przedstawionym przykładzie, że ucierpią też kolejne podzespoły.

Uszkodzony odwadniacz w odwodnieniu przewodu pary spowodował, że wskutek przecieku pary do systemu kondensatu zbiornik wody zasilającej był ciągle ogrzewany. Ciśnienie w zbiorniku nadmiernie wzrastało, ustawicznie wywołując zadziałanie zaworu bezpieczeństwa, przez co zawór sam uległ w końcu uszkodzeniu.

Problem:

 • uszkodzony zawór bezpieczeństwa i wzrost kosztów eksploatacji

Przyczyna:

 • uszkodzony odwadniacz

Środki zaradcze:

 • regularne inspekcje odwadniaczy
Ciągły wzrost ciśnienia w zbiorniku wody zasilającej wywołany przez uszkodzony odwadniacz

Ciągły wzrost ciśnienia w zbiorniku wody zasilającej wywołany przez uszkodzony odwadniacz

 
Berechnung

Przykładowe obliczenia:

Straty pary [D] = A ∙ K

Obliczenie kosztów wynikających z uszkodzenia odwadniaczy

Obliczenie kosztów spowodowanych przez uszkodzony spust kondensatu

A – Liczba uszkodzonych spustów kondensatu

     

K – Strata na każdym spuście kondensatu [kg/h]

     

D – Straty pary [kg/h]

20

B – Roczny czas pracy (h/a)

E – Koszty wytworzenia pary (Euro/1 000 kg)

Spowodowane koszty (Euro/a)

4800

A

Liczba uszkodzonych odwadniaczy

10

B

Roczny czas pracy

8 000 h/a

D

Straty pary

E

Koszty wytworzenia jednostkowej tony pary

30 Euro/t

K

Strata na każdym odwadniaczu

2 kg/h

Zanieczyszczenia w ekonomizerze

Sadza powstająca w procesie spalania, a także zła jakość paliwa mogą być przyczyną osadzania się zanieczyszczeń w układzie spalinowym. Często najbardziej dotknięty tym zjawiskiem jest zimny koniec układu spalinowego, a więc np. ekonomizer. Ożebrowanie ekonomizera zostają zatkane osadami. Wskutek tego z jednej strony spaliny nie są już tak dobrze schładzane i spada sprawność instalacji kotłowej, z drugiej zaś strony wzrasta przeciwciśnienie spalin, co z kolei może prowadzić do braku powietrza do spalania, a nawet niebezpieczeństwo gwałtownego zapłonu.

Problem:

 • zanieczyszczenia w ekonomizerze

Przyczyna:

 • niewłaściwie ustawienia parametrów spalania

Środki zaradcze:

 • regularne konserwacje i sprawdzanie ustawień parametrów spalania
 • czyszczenie układu spalinowego
 • prawidłowe zaprojektowanie
Osady na ożebrowaniu ekonomizera

Osady na ożebrowaniu ekonomizera

Niebezpieczeństwo braku powietrza wskutek zatkania otworów nawiewnych

Niebezpieczeństwo braku powietrza wskutek zatkania otworów nawiewnych

Zanieczyszczenie filtra gazu

Podczas montażu zawsze dochodzi do zanieczyszczenia rur. Można je ograniczyć do minimum zachowując najwyższe standardy wykonania. Resztki należy usunąć przepłukując przewody rurowe. W opisywanym przypadku zanieczyszczenie przewodu gazowego było tak znaczne, że już podczas uruchomienia spowodowało duży spadek ciśnienia na filtrze gazu i problemy z uruchomieniem palnika.

Problem:

 • zanieczyszczenie filtra gazu podczas uruchomienia

Przyczyna:

 • zła jakość spawania przewodu gazowego
 • przewód gazowy nie został przepłukany przed uruchomieniem

Środki zaradcze:

 • przepłukanie przewodów rurowych przed uruchomieniem
Odpryski pospawalnicze i nalot z rdzy w filtrze gazu

Odpryski pospawalnicze i nalot z rdzy w filtrze gazu

Osady (kamień) w module rozprężania i schładzania odsolin i odmulin (BEM)

W module są gromadzone wszystkie gorące ścieki z instalacji parowej i schładzane do dopuszczalnej temperatury wymaganej dla wprowadzenia ich do kanalizacji. Jeżeli ustawiono za niską temperaturę schłodzenia ścieków, to do modułu będzie ciągle doprowadzana woda świeża do chłodzenia, a to oznacza wzrost kosztów eksploatacji. W prezentowanym przypadku woda świeża używana do chłodzenia miała dodatkowo skrajnie wysoką twardość na poziomie 20° dH. To spowodowało osadzenie się tak grubej warstwy kamienia w module, że przelew został kompletnie zatkany.

Szkody:

 • kompletnie zakamieniony moduł rozprężania i schładzania odsolin i odmulin
 • konieczna wymiana

Przyczyna:

 • źle ustawiona regulacja temperatury i za twarda woda do chłodzenia

Środki zaradcze:

 • pilnowanie, aby twardość wody do chłodzenia nie przekroczyła 10° dH (w razie potrzeby używanie wody częściowo zmiękczonej)
Zdemontowane przyłącze przelewu modułu rozprężania i schładzania odsolin i odmulin, moduł kompletnie zarośnięty kamieniem
od wewnątrz Zdemontowane przyłącze przelewu modułu rozprężania i schładzania odsolin i odmulin, moduł kompletnie zarośnięty kamieniem od wewnątrz