Wzór barometryczny

 
Berechnung

Międzynarodowy wzór barometryczny

Wysokość

Ciśnienie

Temperatura

Gęstość

m

0,98 bar

13,05 °C

1,91 kg/m³

Z przeliczeniem temperatury

Wysokość

Ciśnienie

Temperatura

Gęstość

m

0,98 bar

°C

1,09 kg/m³