Regulacja

Ogromny potencjał oszczędności tkwi również w optymalnym dopasowaniu regulacji mocy kotła do rzeczywistych warunków eksploatacyjnych. Precyzyjna regulacja mocy kotła jest wskazana zawsze, ponieważ warunki „teoretyczne“, które służą za podstawę wymiarowania kotła, zawsze różnią się od późniejszego stanu faktycznego. Dotyczy to zarówno instalacji nowobudowanych, np. gdy w przyszłości zostaną dołączone dodatkowe odbiorniki pary, jak i tych starszych, które przeszły modernizację lub muszą pracować w zmienionych warunkach z powodu rozszerzenia dotychczasowej produkcji przez zakład.

Obniżenie ciśnienia roboczego

Podczas projektowania i wymiarowania kotłowni parowej określa się średnie ciśnienie robocze bazując na wymaganym poziomie temperatury i stratach ciśnienia występujących podczas przesyłu pary do odbiorników. Jednakże kotły często są „na wszelki wypadek” wymiarowane na wyrost, po czym okazuje się, że w rzeczywistości spokojnie wystarczyłoby nieco mniejsze ciśnienie robocze.

Aby eksploatacja kotłowni była energetycznie optymalna należy ustalić rzeczywiście wymagane ciśnienie robocze i dokonać odpowiednich nastaw w sterowaniu kotła. Przy obniżonym ciśnieniu roboczym spada temperatura w kotle i przewodach pary, przez co zmniejsza się także strata ciepła przez promieniowanie i przewodzenie.

Information

Przy każdej zmianie ciśnienia roboczego trzeba uwzględnić uwarunkowania instalacji.

Informacje o Średnie ciśnienie robocze

Wystarczy obniżyć średnie ciśnienie robocze z 8 bar (temperatura pary nasyconej ≙ 175 °C) do 6 bar (temperatura pary nasyconej ≙ 165 °C) by strata ciepła przez przewodzenie i promieniowanie zmniejszyła się aż o 7 %, co odpowiada zaoszczędzeniu około 0,2 % paliwa.

Oprócz zmniejszenia straty ciepła lekko spadnie też temperatura spalin, wobec czego podwyższy się całoroczna sprawność kotła.

Poza tym nie zawsze jest potrzebna pełna moc kotła poza szczytowymi fazami zapotrzebowania na ciepło, np. w weekendy. Na ten czas najrozsądniej jest ustawić ciśnienie robocze kotła na niższą wartość.

Sterowanie kaskadą kotłów

Jeśli zakład użytkuje więcej niż jeden kocioł parowy sterowanie kaskadowe może pomóc zoptymalizować pracę poszczególnych kotłów.

Zadaniem sterowania kaskadą jest uruchomienie dokładnie tylu kotłów, ile potrzeba na pokrycie aktualnego zapotrzebowania na ciepło. Kotły są automatycznie dołączane i odłączane według zdefiniowanych kryteriów sterowania. Taki układ sterowania zapewnia energooszczędną i zrównoważoną eksploatację wszystkich kotłów w instalacji. Dokładne dopasowanie mocy kotłów do rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło pozwala zmniejszyć straty wynikające z niepotrzebnego częstego włączania i wyłączania palników i przewietrzania komory spalania wymuszanego każdorazowo przed zapłonem palnika, umożliwia automatyczne przestawianie kotłów na tryb podtrzymania i optymalizację sprawności kotłów. W efekcie w instalacji występuje mniej strat energii, przez co podwyższa się jej sprawność całoroczna.