Elementarne znaczenie dla obliczenia właściwego ciśnienia pary i doboru kotła o optymalnej wydajności ma zebranie, udokumentowanie i w szczególności dokładne zbadanie informacji o wszystkich istotnych kryteriach użytkowania pary w ich wielkościach minimalnych i maksymalnych. Poza zebraniem i analizą tych danych projekt musi opierać się na rozważnej i dalekowzrocznej koncepcji. Wybiegające w przyszłość działania, które powinny być realizowane wspólnie przez użytkownika, projektanta, instalatora i producenta kotła, tworzą fundament dla niezawodnego funkcjonowania kotła parowego przez wiele lat. Podejmowane decyzje odnośnie poszczególnych elementów składowych kotłowni powinny stanowić wyważony kompromis między wydatkami na ich zakup i instalację i późniejszymi kosztami użytkowania. Szczególnie na uwadze należy mieć przystosowanie kotłowni już na etapie projektowania do ewentualnych modyfikacji w przyszłości w oparciu o dostępne wówczas nowe komponenty.

W tym rozdziale naświetlamy najważniejsze kryteria doboru kotła parowego: ciśnienie pary, zapotrzebowanie na parę, paliwo i przepisy prawne.

Oprócz wymogów stricte technicznych nie mniej ważną kwestią decydującą o wyborze kotła parowego jest jego oszczędne i przyjazne środowisku działanie. W rozdziale „Efektywność“ omawiamy komponenty kotłowni służące polepszeniu sprawności kotła.