Wyłączenie odpowiedzialności


Informacje techniczne na tej stronie zostały opracowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem. Jeśli mimo to natrafią Państwo na błąd lub mają uwagi dotyczące treści, będziemy wdzięczni za zgłoszenie nam wszelkich sugestii. Bosch nie ponosi jednak odpowiedzialności za poprawność treści ani za szkody wynikające z ich wykorzystania. W razie wątpliwości decydujące znaczenie ma zawsze instrukcja obsługi producenta kotła. Jeśli utracili Państwo instrukcję obsługi swojego kotła marki Bosch/Loos, chętnie udostępnimy Państwu zamiennik z naszego archiwum: info@bosch-industrial.com.