Praca w niebezpiecznych warunkach

Sposób zainstalowania wszystkich urządzeń, armatur, przyrządów pomiarowych z punktu widzenia ich obsługi powinien być możliwie najprostszy. Nierzadko trzeba jednak znaleźć kompromis między jak najłatwiejszą obsługą i konserwacją a dostępną ilością miejsca. Zwykle ludzki zdrowy rozsądek wystarczy, by rozpoznać potencjalne zagrożenia. Ale także analiza ryzyka wymagana dla etapu eksploatacji dostarcza wskazówek n/t bezpiecznego użytkowania. Zwłaszcza przed odbiorem użytkownik może jeszcze wpłynąć na wykonawcę instalacji, aby możliwa była także sprawna obsługa instalacji.

Szkody:

  • pobór próbek wody w niebezpiecznej pozycji bez chłodniczki i nad elektryczną szafą rozdzielczą

Przyczyna:

  • brak zrozumienia sposobu użytkowania instalacji parowej

Środki zaradcze:

  • poprowadzenie przewodu probierczego do dołu
  • zainstalowanie chłodniczki próbek wody
Pobór próbek wody bez chłodniczki i z użyciem nieodpowiedniego naczynia Pobór próbek wody bez chłodniczki i z użyciem nieodpowiedniego naczynia