Opary

Produktem procesów całkowitego odgazowania termicznego są opary, z którymi są odprowadzane z wody zasilającej szkodliwe dla pracy kotła gazy: tlen (O2) i dwutlenek węgla (CO2). W wielu kotłowniach wyrzut oparów widać w postaci kłębów pary unoszących się ponad dachem.

Zbiornik wody zasilającej zwykle jest utrzymywany pod ciśnieniem przez cały rok, co ma zapobiegać wnikaniu tlenu do zbiornika i wywołanej przez tlen korozji. Przez cały ten czas powstają więc także opary. Opary powstają również wtedy, gdy kocioł nie znajduje się akurat w ruchu.

Straty ciepła traconego z oparami można zredukować na dwa sposoby:

Chłodnica oparów Chłodnica oparów

  • sterowany zawór upustu oparów
    Sterowany zawór upustu oparów uniemożliwia wyrzut oparów w tym czasie, gdy nie zachodzi odgazowanie. Ten sposób pozwala uzyskać bardzo duże oszczędności energii w instalacjach, w których występuje sporo przestojów, np. pracujących w trybie dwuzmianowym. Zastosowanie ciągłej analizy wody z pomiarem stężenia tlenu w wodzie zasilającej w zbiorniku umożliwia precyzyjne sterowanie czasem trybu otwarcia zaworu w zależności od rzeczywistego zapotrzebowania, dzięki czemu straty są jeszcze mniejsze.
  • chłodnica oparów
    W chłodnicy oparów następuje proces kondensacji i schładzania oparów do temperatury ≤ 35 °C. Przekazywane jest ciepło, które zostaje użyte do podgrzania wody uzupełniającej, przez co zmniejsza się ilość pary potrzebnej do podgrzewania wody zasilającej w zbiorniku. Powstający w chłodnicy oparów kondensat jest odprowadzany przez rozprężacz odmulin do kanalizacji, ponieważ zawiera tlen i dwutlenek węgla w bardzo wysokich stężeniach mając przy tym bardzo niskie pH. Oprócz podgrzewania wody uzupełniającej ciepło z kondensacji oparów może być wykorzystane do podgrzewania wody technologicznej lub jako ciepło pomocnicze do celów grzewczych.
    W związku z tym, że odgazowanie odbywa się niemalże bez przerwy, chłodnica oparów prawie zawsze amortyzuje się w ciągu niespełna roku. Bez problemu można także zainstalować chłodnicę oparów w istniejących kotłowniach.

Produkty: Schładzacz oparów VC

Schemat instalacji z chłodnicą oparów przy odgazowywaczu termicznym do odgazowania całkowitego (ilustracja przedstawia
instalację w dużym uproszczeniu) Schemat instalacji z chłodnicą oparów przy odgazowywaczu termicznym do odgazowania całkowitego (ilustracja przedstawia instalację w dużym uproszczeniu)

Moduł uzdatniania wody WTM

     

Moduł przygotowania wody WSM-V

     

Kondensat z oparów (ok. 35 °C)

Chłodnica oparów VC

 

Opary (103 °C)

 

Przez dach do atmosfery