Sterowanie kotłem

Sterowanie kotłem ma decydujące znaczenie dla jego bezpiecznej, niezawodnej i ekonomicznej eksploatacji.

Budowa i użytkowanie instalacji kotłowych muszą spełniać szereg warunków z zakresu bezpieczeństwa technicznego, które są zawarte w stosownych przepisach. Dzisiaj jednak, oprócz bezpieczeństwa i niezawodności eksploatacji, coraz ważniejsze staje się optymalne zarządzanie energią, które wymaga ciągłego rejestrowania danych i ciągłej optymalizacji działania instalacji kotłowych. Należy więc zadbać o możliwość włączenia kotłowni w system centralnego sterowania procesami w zakładzie, gdyż tylko pełna wewnętrzna komunikacja między źródłem ciepła i jego odbiornikami może zapewnić optymalny sposób eksploatacji instalacji, który zaowocuje korzyściami ekonomicznymi dla całego zakładu.

Głównymi funkcjami szafy sterowniczej są:

  • funkcje bezpieczeństwa
  • funkcje regulacji,
  • zbieranie i analiza danych,
  • integracja z systemem centralnego sterowania procesami,
  • integracja z usługą zdalnego serwisu.

Od 2001 Bosch Industriekessel GmbH, jako pierwszy wytwórca kotłów, wprowadza systemy sterowania oparte na sterownikach programowalnych do wyposażenia seryjnego kotłów płomienicowo-płomieniówkowych. Koncepcja ta odniosła spektakularny sukces na rynku, a takie układy sterowania od tamtej pory stały się już standardem.

Systemy sterowania są ciągle rozwijane. Graficzne panele dotykowe w połączeniu ze sterownikami programowalnymi oferują najwyższą przejrzystość danych procesowych i wzajemnych połączeń.

Poza sterowaniem samym kotłem w kotłowni parowej są realizowane jeszcze inne funkcje sterowania. Funkcje te oraz integrowalność systemów sterowania są omówione w rozdziale „Sterowanie instalacją”..

Informacje o System zarządzania instalacją SCO

Systemy sterowania

Prawie wszędzie dzisiaj w nowoczesnych systemach sterowania do regulacji kotła i kotłowni wykorzystuje się przemysłowe systemy sterowania oparte na sterownikach programowalnych.

System realizuje wszystkie funkcje sterowania i regulacji instalacją kotłową i może komunikować się za pośrednictwem magistrali-BUS lub po sieci z innymi systemami sterowania (np. menedżerami palnikowymi, indywidualnymi systemami sterowania poszczególnych modułów kotłowni czy nadrzędnymi systemami centralnego sterowania procesami przemysłowymi). Natomiast łańcuch zabezpieczeń jest ze względu na bardzo wysokie wymagania niezawodności zazwyczaj realizowany wciąż jeszcze konwencjonalną techniką stycznikowo-przekaźnikową.

Wszystkie programy zainstalowane w sterowaniu są zapisane na miniaturowych kartach pamięci (Micro Memory Card), co sprawia, że baterie podtrzymujące lub pamięci EPROM zabezpieczające na wypadek awarii zasilania, stały się zbędne. Urządzenia są kompaktowe, zbudowane są w postaci modułów zamontowanych na szynie systemowej tworząc trwałą jednostkę spełniającą wymogi kompatybilności elektromagnetycznej wg dyrektywy EMC. Do systemu można dodać opcjonalne dodatkowe wejścia i wyjścia, procesor komunikacyjny, np. protokół Profibus DP, do podłączenia do systemu centralnego sterowania, sieć przemysłową Ethernet do komunikacji z innymi modułami sterującymi lub przygotowania pod usługę zdalnego serwisu MEC Remote oraz wiele innych opcji

Specjalnie dopasowane do układów regulacji kotła i instalacji kotłowej i fabrycznie testowane bloki funkcjonalne oprogramowania umożliwiają spełnienie złożonych i wysokich wymagań bezpiecznego użytkowania kotła. Klient zyskuje korzyść w postaci systemów przygotowanych na wszelkie możliwe ewentualności, których poszczególne składniki oprogramowania były już wielokrotnie stosowane i przetestowane w praktyce. Specjalne, indywidualne programowanie zdarza się rzadko i tylko w wyjątkowych wypadkach