Operatory

Symbol

Wielkość fizyczna

Jednostka

Δ

Różnica

 

·

Strumień

np. kg/h; kg/s;  ...