Pozwolenia

Generalnie instalacja systemów kotłów parowych wymaga zatwierdzenia ze strony urzędów kontrolnych lub pozwolenia. Sposób i zakres wykonywania procedur zatwierdzających zależy od lokalnych uwarunkowań prawnych. Procedura zwykle obejmuje wizytę eksperta uprawnionej do tego instytucji na planowanym obiekcie