Regulacja paleniska

Regulacja paleniska jest obok przygotowania wody czynnikiem decydującym o niskich kosztach eksploatacji i długiej żywotności kotła. Ustawienia regulacji należy regularnie sprawdzać podczas cyklicznych konserwacji. Należy zwrócić uwagę nie tylko na to, czy palenisko prawidłowo funkcjonuje, ale także na to, czy rzeczywiste jego działanie nadal zgadza się z projektowanym.

Częste włączenia i wyłączenia palnika

Częste włączenia i wyłączenia palnika są nagminnie występującym problemem. Przyczyny tego mogą być wielorakie, np. przewymiarowanie kotła, wzrost zapotrzebowania na ciepło, zmiana warunków eksploatacyjnych czy choćby za mały zakres regulacji.

Ogólnie obowiązującą zasadą jest unikanie tak dalece jak to możliwe częstych włączeń i wyłączeń palników. Gdy komora spalania jest przewietrzana przed zapłonem palnika, przez kocioł przepływa strumień zimnego powietrza. To powoduje dodatkowe naprężenia termiczne, które w ostateczności doprowadzą do skrócenia żywotności kotła oraz niepotrzebne straty ciepła. Często skorygowanie ustawień regulacji obciążenia wystarczy by częstotliwość włączeń i wyłączeń palnika zdecydowania zmalała.

Jeżeli w kotle zainstalowano palnik o wiele za duży dla wymaganego zapotrzebowania na parę, to konieczna będzie wymiana palnika.

Informacje o Dopasowanie mocy

Informacje o Konserwacja

Raport branżowy: Obciążenia których można uniknąć

Zmniejszenie częstotliwości włączeń i wyłączeń palnika dzięki optymalizacji ustawień

Zmniejszenie częstotliwości włączeń i wyłączeń palnika dzięki optymalizacji ustawień

Częstotliwość włączeń i wyłączeń palnika co kilka minut

     

Częstotliwość włączeń i wyłączeń palnika po korekcie ustawień zakresu regulacji

Problem:

  • ekstremalnie częste włączenia i wyłączenia palnika i przez to naprężenia termiczne skutkujące szybszym zużyciem podzespołów i stratami ciepła przez przewietrzanie komory spalania

Przyczyna:

  • ustawienia regulacji obciążenia
  • za mały zakres regulacji palnika

Środki zaradcze:

  • ustawienie większego zakresu regulacji ciśnienia
  • zainstalowanie sterowania małym obciążeniem
  • dobór palników o szerokim zakresie regulacji lub dostosowanie mocy palnika do rzeczywistych wymagań użytkownika

Przeciążenie kotła

Kotły płomienicowo-płomieniówkowe są ze względu na swoją konstrukcję stosunkowo niewrażliwe na wahania odbiorów pary. Zwykle ewentualny krótkotrwały spadek ciśnienia w kotle wskutek zwiększonego poboru pary do 20 % wydajności obliczeniowej kotła nie stanowi żadnego problemu. Jednakże obciążenia przekraczające tę wielkość są przyczyną poważnych problemów w instalacji i w kotle. W kotle może dojść do silnych wahań poziomu wody. W instalacji porywanie wody kotłowej przez parę powoduje nadmierny wzrost wilgotności pary, co skutkuje uderzeniami wodnymi.

Problem:

  • porywanie wody kotłowej przez parę powoduje nadmierny wzrost wilgotności pary, co skutkuje uderzeniami hydraulicznymi w instalacji

Przyczyna:

  • przeciążenie kotła

Środki zaradcze:

  • zainstalowanie ograniczenia wydajności w postaci zaworu silnikowego na wylocie pary z kotła