Sterowanie kotłem BCO

System sterowania z graficznym, dotykowym wyświetlaczem TFT. Wyjątkowa trwałość, jasność i kontrast wyświetlacza predestynują go do zastosowań przemysłowych w najtrudniejszych nawet warunkach. Graficzna struktura menu; komunikaty operacyjne i archiwum parametrów procesowych są zapisywane na karcie MMC umieszczonej w slocie panelu.

Sterowanie kotłem BCO – przykładowy wyświetlacz dla kotłowni parowej

Sterowanie kotłem BCO – przykładowy wyświetlacz dla kotłowni parowej

Graficzny interfejs z pełną przejrzystością danych procesowych

Przykłady interfejsów sterowania kotłem BCO
Przykłady interfejsów sterowania kotłem BCO
Przykłady interfejsów sterowania kotłem BCO

Przykłady interfejsów sterowania kotłem BCO
 

Dla zapewnienia komfortu obsługi symbole, grafiki i interfejs użytkownika na dotykowym wyświetlaczu są zaprojektowane z wykorzystaniem aktualnej wiedzy z zakresu ergonomii i łatwości użycia. Na kolorowym wyświetlaczu można intuicyjnie wywoływać wszystkie dostępne funkcje regulacji i sterowania oraz zmieniać ustawialne wartości parametrów.

Sterowanie BCO standardowo wyposażonego kotła ukazuje na graficznym wyświetlaczu wiele stanów roboczych, danych procesowych i wartości pomiarowych instalacji kotłowej. Należą do nich zawsze licznik czasu pracy kotła, palnika i liczba zapłonów palnika, wyświetlane są poza tym wszystkie zadane wartości włączające i wyłączające, wielkości odchyłek, wartości graniczne. Ważne dane procesowe są zapisywane co określony czas na karcie pamięci sterowania kotła/instalacji. Archiwum ma strukturę kolejki, czyli w przypadku przepełnienia pamięci najstarsze zapisane dane procesowe są kasowane z archiwum, a najnowsze dodawane. Dane procesowe mogą być także wyświetlane w postaci wykresów. Istnieje również możliwość wglądu do archiwów danych procesowych przez serwisantów. Dane mogą być swobodnie przetwarzane na tekst lub tabele, co umożliwia łatwą analizę zużycia paliwa, przebiegów ciśnień i temperatur. Pełna przejrzystość danych procesowych ułatwia optymalizację parametrów regulacji, co przynosi efekty w postaci obniżenia kosztów zużycia energii, redukcji szkodliwych emisji i mniejszego zużycia komponentów instalacji kotłowej.

Funkcje sterowania kotłownią parową

Podstawowe funkcje sterowania kotłem BCO dla kotłowni parowej


Podstawowe funkcje sterowania kotłem BCO dla kotłowni parowej

Sterowanie kotłem BCO dla kotłowni parowej

Do podstawowego zakresu sterowania obejmującego regulację mocy, regulację poziomu, regulację jakości wody, regulację odmulania i kontroli łańcucha zabezpieczeń, sterowanie BCO można rozszerzyć o dodatkowe opcje i funkcje:

 • Automatyczny rozruch ze stanu zimnego
 • Pomiar i regulacja temperatury spalin dla kotła z ekonomizerem
 • Pomiar i regulacja temperatury pary przegrzanej dla kotła z przegrzewaczem
 • Pomiar strumieni ilościowych pary, wody zasilającej i paliwa
 • Sterowanie przełączaniem pomp zasilających w zależności od ciśnienia, czasu lub w razie awarii
 • Sterowana czasowo gorąca rezerwa kotła z funkcją obniżenia ciśnienia
 • Wyświetlacz czasu pracy, częstotliwości zapłonów, liczby zimnych rozruchów w określonym czasie
 • Rozpoznawanie niekorzystnych stanów rozruchowych
 • Rozpoznawanie zanieczyszczeń po stronie wody i spalin lub niepożądanej kondensacji
 • Generowanie komunikatów sygnalizujących konieczność konserwacji
 • Pokazanie strat energii związanych z odmulaniem i odsalaniem
 • Pokazanie zużycia paliwa i wody w określonym czasie
 • Pokazanie ilości odbieranej pary w określonym czasie
 • Pokazanie profilu obciążenia kotła w określonym czasie
 • Połączenie z nadrzędnymi systemami wizualizacji i sterowania
 • Usługa zdalnego wsparcia technicznego poprzez MEC Remote
 • Połączenie z centralnym systemem automatyzacji budynku/kotłowni

Informacje o System utrzymania kotła w gorącej rezerwie

Raport branżowy: Innowacyjne rozwiązania automatyki dla kotłów przemysłowych

Monitoring stanu (Condition Monitoring)

CM oferuje użytkownikowi możliwość monitorowania instalacji zarówno pod kątem efektywności jak i użytkowania zgodnie z przewidywanym zastosowaniem. Oprogramowanie analizuje dane systemowe, ocenia je i prezentuje w czytelny sposób w oparciu o model wzorowany na ulicznej sygnalizacji świetlnej.

Informacje o Monitoring stanu instalacji (Condition Monitoring)