Odsalanie i odmulanie

Woda zasilająca doprowadzana do kotłów parowych może, w zależności od zastosowanych metod uzdatniania, nadal zawierać szczątkowe ilości zanieczyszczeń w niej rozpuszczonych. Zanieczyszczenia te nie odparowują wraz z wodą w kotle, ale ulegają wytrąceniu powodując systematyczne zatężanie wody kotłowej. Nadmierne stężenie zanieczyszczeń w wodzie kotłowej ma szkodliwe działanie na kocioł i zaburza jego pracę.

Rys. „Składniki wody świeżej i kondensatu“


Dla zapewnienia prawidłowej pracy kotła konieczne jest więc ciągłe usuwanie części strumienia wody zasilającej za pośrednictwem zaworów odsalania i odmulania. Przyjmuje się, że rata odsalania i odmulania α powinna mieścić się w zakresie 3 – 5 % strumienia wody zasilającej.

Aby stale utrzymywać jakość wody zasilającej na poziomie akceptowalnym dla kotła i instalacji z jednoczesnym unikaniem zbyt wysokich strat związanych z ratą odsalania i odmulania, zawory odsalania i odmulania powinny być sterowane w sposób automatyczny.

Woda odprowadzana z kotła znajduje się w stanie wrzenia (np. przy ciśnieniu 13 bar ma temperaturę 195 °C), jeśli więc instalacja nie dysponuje urządzeniami do odzysku ciepła znaczne ilości energii cieplnej są bezpowrotnie tracone.

Stosując moduł rozprężania i odzysku można nawet do 90 % tej energii zawrócić do systemu, zyskując przy tym dodatkowo znaczną oszczędność wody do chłodzenia.

Przy średnim ciśnieniu roboczym 13 bar i 5 % strumieniu odsolin strata energii bez odzysku ciepła sięgnęłaby 1,4 % mocy cieplnej kotła. Odzysk ciepła pozwala w tym przypadku zaoszczędzić 400 000 kWh/a (przy założeniu, że jest to kocioł o wydajności 10 t/h, pracujący na pełnym obciążeniu przez 4200 godziny w roku).

Potencjał oszczędności przy stosowaniu modułu rozprężania i odzysku ciepła (EHM lub EHB)

Potencjał oszczędności przy stosowaniu modułu rozprężania i odzysku ciepła (EHM lub EHB)

W module odzysku ciepła (EHM lub EHB) odsoliny gwałtownie rozprężają się do ciśnienia zbiornika wody zasilającej. Podczas rozprężania powstaje para wtórna, którą można następnie wykorzystać jako parę grzewczą zbiornika wody zasilającej. Pozostałe odsoliny schładzają się oddając ciepło w podłączonym za zbiornikiem rozprężacza płytowym wymienniku ciepła. W ten sposób ciepło zgromadzone w odsolinach zostaje użyte do podgrzania wody uzupełniającej oraz przyczynia się do oszczędności pary grzewczej w procesie odgazowania.

Produkty: Moduł odprężania i odzysku ciepła EHM

Produkty: Moduł odprężania, odzysku ciepła i wody spustowej EHB


Niestety moduł nie może odzyskiwać ciepła również z odmulin, ponieważ zawarte w nich substancje stałe stwarzałyby problemy z eksploatacją rozprężacza i wymiennika ciepła.

Schemat instalacji z rozprężaniem odsolin i odzyskiem ciepła

Schemat instalacji z rozprężaniem odsolin i odzyskiem ciepła

Woda

Para

Odsoliny z kotła

     

Zimna woda

     

Kocioł parowy

Para wtórna z rozprężania

 

Spust do kanalizacji

 

Para

Moduł rozprężania i odzysku ciepła

 

Zbiornik wody zasilającej

 

Komin

Woda uzupełniająca

 

Para do procesu odgazowania

     
Moduł rozprężania i odzysku ciepła EHB

Moduł rozprężania i odzysku ciepła EHB

Moduł rozprężania i odzysku ciepła może być instalowany zarówno w nowobudowanych kotłowniach ze zintegrowanym rozprężaczem odmulin jak również w starszych instalacjach jako rozwiązanie do modernizacji istniejącego rozprężacza odmulin