Oznaczenia przewodów rurowych i instrumentów (P&I diagram)

Litera

Kategoria

Funkcja przetwarzania

A

Analiza

Alarm, sygnalizacja

B

Pomiar optyczny
(np. monitorowanie płomienia)

Ograniczenie

C

Regulacja

D

Gęstość

Różnica

E

Napięcie elektryczne

– (Nie wolno używać)

F

Przepływ

Proporcja

G

Odległość, długość, pozycja

– (Nie wolno używać)

H

Ręczne wprowadzanie, ręczna ingerencja

Górny limit, włączenie, otwarcie

I

Prąd elektryczny

Wskaźnik analogowy

J

Moc elektryczna

– (Nie wolno używać)

K

Wartości w funkcji czasu

Wielkość zmian w czasie, np. do
przyspieszenia lub obliczenia potrąceń

L

Stan napełnienia

Dolny limit, wyłączenie, zamknięcie

M

Wilgotność

– (Nie wolno używać)

N

Uruchamianie elektryczne (wszystkie odbiorniki
elektroniczne, jak np. napędy, ogrzewanie)

– (Nie wolno używać)

O

Wyświetlanie statusu zmiennych
binarnych lokalnie lub z PCS

P

Ciśnienie

Połączenie (testowe) w punkcie

Q

Ilość lub liczba, właściwości substancji*,
cechy jakościowe*, analiza* (oprócz D, M, V)

Całka, ilość lub suma

R

Wielkości promieniowania

Wartość zapisana

S

Prędkość lub częstotliwość
(włącznie z przyspieszeniem)

Binarna funkcja sterowania lub przełączania
(nieistotna dla bezpieczeństwa)

T

Temperatura

– (Nie wolno używać)

U

– (Nie wolno używać)

V

Drgania, analiza mechaniczna, moment
obrotowy

– (Nie wolno używać)

W

Ciężar, masa, siła

– (Nie wolno używać)

X

– (Dla niewymienionych znaczeń)

– (Dla niewymienionych znaczeń)

Y

Uruchamianie hydrauliczne lub pneumatyczne
(przełączanie, zmiana, ograniczenie np. przez zawór regulacyjny)

Funkcja arytmetyczna

Z

Binarna funkcja sterowania lub przełączania
(istotna dla bezpieczeństwa)

 

Użyte litery identyfikacyjne dla elektrycznych przyrządów pomiarowych, sterowniczych i regulacyjnych są zgodne z EN 62424:2014-05.
* Znaczenie litery Q przyjęto ze starszej wersji DIN 19227-1 1993-10.

Przykładowy schemat oprzyrządowania kotła parowego z użyciem wymaganej nomenklatury:

Oprzyrządowanie kotła parowego Oprzyrządowanie kotła parowego
 

Przykład 1:

Przykład 2: