Demineralizacja

Za systemem do zmiękczania wody, koniecznym w każdej kotłowni parowej, można zainstalować urządzenie do demineralizacji wody uzdatnionej.

Informacje o Demineralizacja

Demineralizacja pozwala przede wszystkim zmniejszyć strumień odsolin, a tym samym straty ciepła z kotła. Przez zmniejszenie stopnia zasolenia, a więc i przewodności wody kotłowej, polepsza się jakość pary. Powszechnie stosowaną metodą odsalania jest odwrócona osmoza przez membranę półprzepuszczalną.

Informacje o Demineralizacja – Odwrócona osmoza