System utrzymania kotła w gorącej rezerwie

Gdy para jest niepotrzebna w krótkich okresach czasu, np. w weekendy lub podczas nocnych przestojów produkcji, kocioł może na ten czas przechodzić w tryb gorącej rezerwy. W trybie gorącej rezerwy ciśnienie w kotle zostaje obniżone, wobec czego niższa jest też temperatura czynnika wewnątrz, co pozwala zmniejszyć straty postojowe ciepła.

Informacja techniczna: Systemy gorącej rezerwy kotłów parowych

System gorącej rezerwy kotła niesie ze sobą trzy zasadnicze korzyści:

  • błyskawiczny powrót kotła do pełnej dyspozycyjności w ciągu kilku minut,
  • zapobieżenie przenikaniu tlenu z zewnątrz, a więc korozji postojowej,
  • uniknięcie największych obciążeń mechanicznych dla kotła związanych z rozruchem ze stanu zimnego.
Wężownica służąca do utrzymywania kotła w gorącej rezerwie zabudowana w dolnej części kotła

Wężownica służąca do utrzymywania kotła w gorącej rezerwie zabudowana w dolnej części kotła

Utrzymanie kotła w gorącej rezerwie przy użyciu wężownicy

W instalacjach wielokotłowych lub takich, w których para nasycona pochodzi z zewnętrznej sieci parowej do, utrzymanie kotła w gorącej rezerwie jest realizowane przez wężownicę grzejną wbudowaną w spód kotła. Utrzymanie kotła w gorącej rezerwie może być regulowane do ciśnienia zadanego na sterowniku za pomocą sterowanych zaworów na doprowadzeniu pary albo też pozostać nieregulowane.

Szczególną zaletą tego rozwiązania jest równomierny rozkład temperatury w kotle bez rozwarstwień. Dzięki temu naprężenia cieplne przy przejściu z gorącej rezerwy w tryb normalny są o wiele mniejsze.

Utrzymanie kotła w gorącej rezerwie przy użyciu wężownicy

Utrzymanie kotła w gorącej rezerwie przy użyciu wężownicy

PI

Wskaźnik ciśnienia (manometr)

     

PICA±

Przetwornik ciśnienia

     

PRZA+

Ogranicznik ciśnienia

Utrzymanie kotła w gorącej rezerwej przy użyciu palnika

Kotły pojedyncze i kotły wiodące w instalacjach wielokotłowych, dla których nie ma pary z sieci, muszą być utrzymywane w gorącej rezerwie przez własne palniki.

Moc cieplna palnika w trybie gorącej rezerwy musi wystarczyć tylko do wyrównania strat ciepła instalacji, zatem regulacja mocy palnika jest ustawiona na minimalne obciążenie. Gdy instalacja posiada dobrą izolację palnik włącza się tylko raz na kilka godzin. Często kocioł w trybie gorącej rezerwy jest utrzymywany na poziome 50% średniego ciśnienia roboczego tak aby późniejsze osiągnięcie ciśnienia w trybie normalnym było bardzo szybkie.

Z gorącą rezerwą przy użyciu palnika wiążą się jednak niestety wszystkie wady częstego włączania i wyłączania palnika, a więc straty ciepła wskutek przewietrzania komory spalania przed każdym startem palnika, szybsze zużycie podzespołów itd.

Informacje o Przewietrzanie przed zapłonem palnika

Ponadto jeśli utrzymywanie kotła w gorącej rezerwie bez odbioru pary trwa przez dłuższy czas (kilka dni) w kotle zaczyna pojawiać się warstwowy rozkład temperatury, co powoduje dodatkowe obciążenia mechaniczne i termiczne przy kolejnym zapłonie palnika.

Utrzymanie kotła w gorącej rezerwie przy użyciu palnika

Utrzymanie kotła w gorącej rezerwie przy użyciu palnika

PI

Wskaźnik ciśnienia (manometr)

     

PICA±

Przetwornik ciśnienia

     

PRZA+

Ogranicznik ciśnienia maksymalnego