Eksploatacja

W trybie eksploatacji systemu kotłów parowych zastosowanie mają lokalne przepisy obejmujące różne aspekty prawne, z których typowe to:

 • przepisy dotyczące kotłów
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • przepisy o ochronie środowiska
 • bezpieczeństwo pożarowe

W związku z tym należy mieć na uwadze m.in. następujące zagadnienia:

 • sporządzanie i regularna weryfikacja oceny zagrożeń,
 • ustalanie terminów okresowych inspekcji kotła i całej instalacji, potwierdzanie ustalonych terminów z zewnętrzną jednostką inspekcyjną,
 • szkolenie personelu obsługi
 • dostępność instrukcji obsługi,
 • wdrażanie podanych w instrukcjach obsługi informacji wskazujących zagrożenia w instrukcjach zakładowych,
 • ysporządzanie list kontrolnych dla operatora kotła,
 • prowadzenie książki ruchu kotła,
 • regularne konserwacje instalacji kotłowej przez personel obsługi i serwisantów,
 • przeprowadzanie okresowych przeglądów kotła