Ignorowanie wyposażenia bezpieczeństwa

Urządzenia służące zapewnieniu bezpieczeństwa są obligatoryjne z bardzo uzasadnionych względów. Ich celem jest zapobieganie katastrofalnym konsekwencjom dla ludzi, urządzeń i środowiska w przypadku występienia awarii w trakcie rutynowego działania instalacji. Urządzenia bezpieczeństwa są, o ile to możliwe, również testowane w fabryce. Jednakże ostateczne okablowanie, montaż i testy funkcjonalne następują dopiero podczas uruchomienia kotłowni. Bardzo często uruchomienia przeprowadzane są pod dużą presją czasu co nie może jednak usprawiedliwiać pomijania urządzeń bezpieczeństwa lub bocznikowania ich, tak jak w opisanym przykładzie.

Szkody:

  • kompletne uszkodzenie walczaka wskutek przegrzania
  • wgniecenia w płomienicy i płomieniówkach

Przyczyna:

  • zbocznikowanie zabezpieczenia przed brakiem wody

Środki zaradcze:

  • uruchomienie kotła wyłącznie przez wykwalifikowanych fachowców
  • nigdy nie wolno wyłączać urządzeń bezpieczeństwa ani uniemożliwiać ich skutecznego działania
Odkształcenia wskutek przegrzania spowodowanego brakiem wody Odkształcenia wskutek przegrzania spowodowanego brakiem wody