Zrzut ścieków

Warunki wprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej określają właściwe przedsiębiorstwa komunalne. Odczyn pH ścieków musi wynosić pomiędzy 6,5 a 10, a temperatura < 35 °C.

Gorące spusty

Gorące i znajdujące się pod ciśnieniem spusty z kotłowni muszą zostać schłodzone przed wprowadzeniem do kanalizacji. Schłodzenie spustów odbywa się w zbiorniku gorących spustów. Gorące spusty są wprowadzane do zbiornika dwoma króćcami (po jednym dla spustów o temperaturze powyżej i poniżej 100 °C). W zbiorniku powstaje para wtórna z rozprężania spustów, która jest odprowadzana przez dach do atmosfery. Pozostający w zbiorniku czynnik jest schładzany do temperatury umożliwiającej odprowadzenie do kanalizacji poprzez domieszanie zimnej wody.

Moduł rozprężania i schładzania odsolin i odmulin BEM

Moduł rozprężania i schładzania odsolin i odmulin BEM

Odprowadzenie pary z rozprężenia przez dach

Pomiar temperatury

Przyłącze zimnej wody
(wraz z zaworem regulacyjnym temperatury)

Przyłącze do opróżniania

Króciec spustów < 100 °C

Odpływ do kanalizacji

Króciec spustów > 100 °C

Odprowadzając spusty tracone jest ciepło o temperaturze ok. 100 °C. Ciepło to można odzyskać i wykorzystać instalując moduł odzysku ciepła, który zamortyzuje się w ciągu krótkiego czasu.

Informacje o Odsalanie i odmulanie

 

Zrzut ścieków – kondensat spalin

Kondensat spalin powstaje czasowo (w trybie rozruchu kotła ze stanu zimnego) i w sposób ciągły przy stosowaniu ekonomizera kondensacyjnego. Ten kondensat jest kwaśny (ph < 4) i przed zrzutem do sieci kanalizacyjnej musi być zneutralizowany.

W zależności od ilości powstającego kondensatu można używać neutralizatora z granulatem lub płynem neutralizującym.

Neutralizatory kondensatu spalin (z lewej z zastosowaniem granulatu, z prawej z zastosowaniem płynu) Neutralizatory kondensatu spalin (z lewej z zastosowaniem granulatu, z prawej z zastosowaniem płynu)